BreedSaam huurt kantoorruimte in Breda

Per Q3 2022 huurt BreedSaam 1414 m² kantoorruimte en 48 parkeerplaatsen aan de Heerbaan 250 in Breda.

BreedSaam gaat het gebouw geschikt maken voor onder andere de huisvesting van de schoolbesturen PCOP, Stichting Nutsscholen Breda, Markant, Sipo, RSV, HGL en Building Breda.

Voorheen waren de gemeente Breda en de scholen zelf verantwoordelijk waren respectievelijk nieuwbouw en onderhoud aan schoolgebouwen, maar die taak is in 2014 overgedragen aan BreedSaam. Alle scholen voor het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn hierin ondergebracht. BreedSaam en de besturen zijn nu nog gevestigd aan het Cosunpark, maar moeten plaatsmaken voor een woningbouwontwikkeling.

Luc Vastgoed Adviseurs adviseerde de eigenaar, een particuliere belegger, bij de totstandkoming van deze transactie.

Scroll naar boven