BPD verwerft landgoed ‘De Wellen’ in Apeldoorn

Stichting GGNet en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben een overeenkomst gesloten voor de verkoop van het grootste deel van het GGNet-terrein in Apeldoorn. Vanaf 2025 zal BPD hier zo’n 270 woningen gaan ontwikkelen.

Het terrein ligt aan de Deventerstraat 459 – De Wellen. Vanaf 2024 stopt GGNet met het aanbieden van zorg op deze locatie. BPD neemt daarna het stokje over.

De verkoop is het resultaat van een intensief en zorgvuldig verkooptraject met meerdere gegadigden. Ter voorbereiding op de verkoop van het terrein heeft GGNet in nauwe afstemming met de gemeente Apeldoorn een ontwikkelvisie opgesteld voor dit gebied van ongeveer 20 hectare.

GGNet heeft het voorstel van BPD geselecteerd als best passend. Daarover stelt Rob Jaspers, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet: ‘Wij zijn verheugd dat we voor ons prachtige terrein in Apeldoorn een koper hebben gevonden die het terrein, met oog voor de bestaande landschapskwaliteiten en cultuurhistorische waarden, een nieuwe bestemming gaat geven.’
 
Nieuwe bestemming De Wellen
Gebiedsontwikkelaar BPD is van plan om De Wellen te transformeren van een zorglandgoed naar een woonlandschap. Er worden ongeveer 270 woningen gerealiseerd in verschillende prijscategorieën. Mariël Gerritsen, stadsontwikkelaar bij BPD: ‘In onze visie staat het al aanwezige, prachtige landschap centraal. We  zetten in op een voortzetting van de recreatieve beleving voor alle mensen uit Apeldoorn. Door een nieuwe, duurzame invulling te geven aan het cultuurhistorisch waardevolle erfgoed en de nieuwe woningen met respect voor het landschap in te passen, willen wij een aantrekkelijke woonbuurt realiseren.’
 
BPD ziet haar visie als de eerste stap in een proces om samen met de gemeente en door participatie van omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden tot een gedragen plan te komen.
 
De eerste delen van het terrein zijn in 2020 verkocht aan het COA. De levering aan BPD vindt eind 2024 plaats. Het resterende deel van het terrein, dat uit ruim 7 hectare landbouwgrond bestaat, wordt op termijn ook verkocht. Patiënten van GGNet die gehuisvest zijn op het terrein worden gefaseerd overgeplaatst naar andere locaties, zowel in Apeldoorn als naar de hoofdlocatie van GGNet in Warnsveld.

GGNet is tijdens de verkoopprocedure begeleid door Deloitte Real Estate en Dirkzwager.

Scroll naar boven