BPD en ‘thuis kopen Rabopand in Eindhoven voor herontwikkeling

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en ’thuis hebben gezamenlijk het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Kronehoefstraat in Eindhoven gekocht.

Na het beëindigen van de werkzaamheden door Rabobank, is het kantoor nog tijdelijk gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en stond de locatie daarna leeg. ’thuis en BPD zien de aankoop als een kans om Kronehoefstraat 85-87 te herontwikkelen tot woningbouw.

Beide partijen zijn actief in de woningbouw en onderzoeken of en hoe de locatie herontwikkeld kan worden voor woningen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. ’thuis en BPD vullen elkaar goed aan en met de herontwikkeling van het voormalige kantoorgebouw kunnen zij voorzien in een breed en gemixt programma aan woningen. Denk aan een mix van sociale en middenhuurwoningen evenals koopwoningen, waarbij ’thuis zorgt voor het sociale deel en BPD voor de middenhuur- en koopwoningen. 

Buurtgenoten

Zowel ’thuis als BPD zijn met het eigen kantoor gevestigd aan de Kronehoefstraat. Als buurtgenoten denken ze goed te weten wat er past in de wijk. Ze houden bij het ontwikkelen van de plannen rekening met de buurtbewoners.

Het kantoorgebouw werd door Rabobank, onder begeleiding van Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars BV en projectnotaris Taylor Wessing, via een openbare verkoop bij inschrijving aan de markt te koop aangeboden. De bieding van BPD en ‘thuis voldeed aan de gestelde voorwaarden en kwam als beste uit de bus, waarmee Rabobank de verkoop aan deze combinatie heeft gegund.

Scroll naar boven