Bouwinvest voegt 120 zorgwoningen in Alphen aan den Rijn aan zorgfonds toe

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft 120 zorgwoningen met gemeenschappelijke ruimten in Alphen aan den Rijn gekocht van Bébouw Midreth, onderdeel van VolkerWessels.

De gemeente had de wens om in het Bospark een innovatief woonzorgcomplex te ontwikkelen, waarbij senioren met en zonder zorgbehoefte gemixt naast elkaar wonen. Het zorg- en welzijnsconcept stimuleert bewoners om actief naar elkaar om te kijken, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen en bewoners langer gezond blijven. Negentig procent van de woningen zal worden verhuurd in het middensegment.

Tender

Voor het project is door de gemeente Alphen aan den Rijn een tender uitgeschreven. De inschrijving van Bébouw Midreth is als beste uit de beoordeling gekomen vanwege de hoge kwaliteit en het innovatieve zorgconcept. Gemeente Alphen aan den Rijn verkoopt voor de realisatie van plan Bospark haar grondpositie aan de Bosparkweg om zo ouderenhuisvesting in de gemeente in dit marktsegment mogelijk te maken.

Verantwoordelijk wethouder Gerard van As: ‘Met het ondertekenen van de koopovereenkomst met Bébouw Midreth, komen we weer een stap dichter bij de realisatie van woningen waar veel vraag naar is in Alphen aan den Rijn. Wij zijn er trots op dat we voor deze locatie met elkaar een innovatief woonzorgcomplex kunnen realiseren.’

Amare-concept

De woningen zullen bijdragen aan het bevorderen van een gemeenschapsgevoel en de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk op één plek te kunnen blijven wonen, zelfs bij een (zware) zorgvraag. Het Wonen met Amare-concept, een initiatief van welzijns- en zorgnetwerk Fundis, biedt ouderen een fijne setting in een gemeenschap waar men actief naar elkaar omkijkt. Zorg en ondersteuning zijn altijd dichtbij en flexibel in te schakelen. Door in te zetten op ontmoeten, bewegen en zingeving wordt de zelfredzaamheid bevorderd, waardoor bewoners minder zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Palet Welzijn is verantwoordelijk voor het verlenen van het community management binnen het project, hierbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende zorgorganisaties van Fundis.

Een opvallend kenmerk van het ontwerp van Bospark is het concept van ‘leefstraten’. Deze ruime galerijen aan de binnentuinzijde van het plan bevorderen ontmoetingen en gemeenschapszin. Daarnaast worden er gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd, zoals een kookstudio, huiskamer, bibliotheek en een binnentuin.

Energiezuinig

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het project Bospark. Het woonzorgcomplex wordt een duurzaam gebouw met een lage milieu-footprint. Het zal gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, herbruikbare materialen en PV-panelen. Bovendien zal een efficiënte en energiezuinige ventilatie zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de bewoners.

Het gebouw is een ontwerp van Heren 5 Architecten. RROG Stedenbouw en Landschap is betrokken als landschapsarchitect. Het communicatie- en participatietraject wordt verzorgd door De Wijde Blik. Daarnaast is Ruimtemaken betrokken als conceptontwikkelaar. Bébouw Midreth is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van Bospark.

Scroll naar boven