Blauwhoed en Koers ontwikkelen woningen in Zaandam

Slachthuisstraat Ontwikkeling, een samenwerking van Blauwhoed en Koers, hebben voor de realisatie van het project Timbr een koopovereenkomst met woningcorporatie ZVH uit Zaandam getekend.

In het plan worden 158 sociale en middeldure huurwoningen, een sociaal maatschappelijke ruimte, community ruimte voor bewoners en parkeerplaatsen gebouwd. In hout én modulair.

Het nieuwe woongebouw Timbr wordt voor een groot gedeelte gerealiseerd in hout en gebouwd met een modulair bouwsysteem van bouwpartners Ursem en Heddes. Woningcorporatie ZVH heeft hiervoor ook een koop-/aannemingsovereenkomst getekend met Heddes Bouw & Ontwikkeling en Slachthuisstraat Ontwikkeling CV.

Kogerveldwijk

Als een van de eerste woningbouwprojecten draagt Timbr bij aan de transformatie van de Kogerveldwijk in Zaandam. Het creëren van een duurzame en gezonde woonomgeving is een belangrijke ambitie. Met beplanting en meanderende paden worden bewoners aangemoedigd om te bewegen en te ontspannen in een groene omgeving. De sociaal-maatschappelijke ruimte en de binnentuin is op de wijk gericht en ook toegankelijk vanuit de wijk.

Hergebruik

Bij de ontwikkeling en realisatie van Timbr is er nauw contact met de buurt. Met de klankbordgroep wordt onder andere bekeken welke belangrijke elementen van de voormalige school behouden moeten blijven. Zo hebben zij aangegeven welke materialen ze willen oogsten en hergebruiken. Een aantal bijzondere gevelstenen zijn verwijderd en krijgen een nieuwe plek in het project Timbr.

Na de sloop kan de bouw van het nieuwe woongebouw medio 2024 van start gaan. Het hele project zal naar verwachting eind 2025 klaar zijn.

 

 

Scroll naar boven