Amsterdam start selectie voor woontoren in Sluisbuurt

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij die een woontoren van 70 meter hoog op kavel 1C in de Sluisbuurt gaat realiseren. Het gebouw moet bestaan uit middensegment huurwoningen, vrije sector koop- en huurwoningen en krijgt in de onderste twee lagen ruimte voor dienstverlening, detailhandel en werkplekken.

Het totale woonprogramma bedraagt maximaal 16.600 m² bvo. Het totale niet-woonprogramma dat gerealiseerd kan worden is minimaal 1.200 m² bvo. Kavel 1C bevindt zich aan de Rudi van Dantzigstraat, de hoofdstraat van de Sluisbuurt in aanbouw.

Voor deze tender wordt gezocht naar een kwalitatieve, hoogwaardige en efficiënte integratie van middeldure huur- en vrije sector woningen in één gebouw. Daarbij moet het uitgangspunt een goed functionerend gebouw zijn met creatieve oplossingen voor een goed leefklimaat van de beoogde doelgroep(en). Verder moet de toren een markante uitstraling krijgen, waarbij ook veel oog is voor de beleving van het blok op ooghoogte.

De procedure bestaat uit twee rondes. In de voorselectie worden maximaal drie partijen gekozen, die doorgaan naar de definitieve selectie. Geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven voor de tender tot en met 28 april 2023. Er wordt geselecteerd op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, programma en optiebieding. De definitieve gunning staat gepland voor 9 november 2023.

De Sluisbuurt ligt op de westelijke punt van het Zeeburgereiland direct tegenover de Oranjesluizen in Amsterdam en heeft een unieke ligging aan het IJ. Het wordt een duurzame, autoluwe wijk met  bebouwing in een combinatie van hoog- en laagbouw met ruim 5.500 woningen en voorzieningen. De eerste kavels in deze wijk zijn in ontwikkeling. De volledige ontwikkeling gaat 10 tot 15 jaar duren.

Scroll naar boven