Amsterdam komt met tijdelijke maatregelen voor meer betaalbare woningbouw

Het stadsbestuur van Amsterdam wil transformatie naar woningen en extra inspanningen bij inschrijvingen op tenders stimuleren.

Dit is het resultaat van gesprekken met IVBN en Neprom, de vertegenwoordigers van de institutionele beleggers en de ontwikkelaars, die een grote rol spelen bij de nieuwbouw in Amsterdam. Deze twee tijdelijke financiële regelingen moeten de bouw van betaalbare woningen een impuls geven. Doel is meer sociale huurwoningen en middeldure huur en middeldure koopwoningen.

Een steeds groter deel van de nieuwbouw in de stad moet komen uit transformatieprojecten, omdat er steeds minder lege bouwgrond is. Om projecten een duwtje in de rug te geven, geldt vanaf 1 februari 2022 voor nieuwe afspraken in transformatieprojecten een tegemoetkoming van 10% op de grondprijs voor alle betaalbare woningen die worden gebouwd. Het gaat om projecten met minimaal vijf betaalbare woningen en de regeling geldt voor een jaar.

De gemeente heeft naast voorwaarden die standaard in tenders worden meegenomen ook verschillende ambities op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Als marktpartijen deze ambities ook meenemen in hun projecten, maken ze meer kans de tender te winnen. Maar door de hoge bouwkosten van dit moment, is het niet altijd financieel haalbaar om de extra ambities mee te nemen in de plannen. De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheidsambities, zoals groene daken, circulaire bouw of energieneutrale woningen en betaalbaarheidsambities, zoals grote middeldure huurwoningen. Ze is bereid daar financiële tegemoetkomingen tegenover te stellen in de vorm van een tijdelijke bonus. Welke ambities precies meetellen wordt de komende tijd uitgewerkt.

De gemeente heeft met IVBN en Neprom in 2020 een intentieovereenkomst getekend, om gezamenlijk te zorgen voor meer betaalbare woningen. Hierin staan afspraken om de bouwproductie te stimuleren en huurprijsstijgingen te beperken. Ook spraken de partijen af om verder te spreken over knelpunten en de manier van bepalen van de grondprijs. Nu deze gesprekken zijn afgerond, stelt het college deze twee tijdelijke regelingen in. Hiermee zetten de partijen de samenwerking voort. De regelingen worden begin volgend jaar geëvalueerd.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Bouwen en Wonen): ‘Met deze regelingen willen we ervoor zorgen dat, ondanks de enorm hoge bouwkosten en het tekort aan personeel, de hoge bouwcijfers van de afgelopen acht jaar langer worden doorgezet.’

Desirée Uitzetter (voorzitter Neprom): ‘Hoewel het overleg open en constructief plaatsvond, zijn we het op lang niet alle punten eens geworden. Maar we zijn blij met deze twee regelingen en de andere afspraken die we gemaakt hebben.’

Scroll naar boven