Amsterdam investeert nog eens €150 mln in gemeentelijk vastgoed

Het Amsterdamse college van B en W investeert €150 mln extra in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze investering draagt bij aan het gemeentelijk klimaatdoel van 60% CO2-reductie in 2030.

Met de vaststelling van het plan van aanpak wordt de verduurzaming van ongeveer driehonderd panden versneld. Voor 2024 is €25 mln vrijgemaakt, zodat de werkzaamheden bij 68 panden nog dit jaar van start kunnen. De gemeente heeft ongeveer achthonderd gebouwen in bezit: kantoren, gebouwen met een commerciële of maatschappelijke bestemming, loodsen en panden zonder verblijfsbestemming.

Wethouder Rutger Groot Wassink, met onder meer de portefeuille Vastgoed: ‘De afgelopen jaren hebben we de gevolgen van de opwarming van de aarde al duidelijk kunnen zien. De gemeente Amsterdam wil in 2030 de CO2-uitstoot met 60% terugdringen en in 2050 klimaatneutraal zijn. Met deze grote investering kan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed de komende jaren worden versneld. Zo komen we weer een stap dichter bij het behalen van de Amsterdamse klimaatdoelen.’

Energieneutraal en aardgasvrij

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt al een aantal jaren. Het aantal duurzame gebouwen neemt dan ook toe. Op dit moment voldoet 25% van de panden aan de streefwaarde energieprestatielabel A. De doelen voor de gebouwen van de eigen organisatie zijn energieneutraal en aardgasvrij in 2025; voor alle overige panden is energieprestatielabel A de streefwaarde.

Het college van B en W heeft het plan van aanpak vastgesteld om de verduurzaming de komende jaren te kunnen versnellen. De werkzaamheden zullen worden gecombineerd met al gepland onderhoud. Bij de verduurzaming wordt ook rekening gehouden met circulariteit en met het gebruik van isolatiemateriaal van natuurlijke, hernieuwbare bronnen. Door de aanleg van groene daken- en gevels worden de negatieve effecten van het veranderende klimaat beperkt.

Monumenten

De focus van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed ligt met name op het grote aantal panden dat voor 2030 kan worden verduurzaamd. De verduurzaming van gemeentelijke monumenten kost meer tijd. Het onderhoud en de verduurzaming van gemeentelijke monumentale panden gaan wel door, maar dit gaat om kleinere maatregelen zoals dakisolatie, isolerend glas en het afstellen van installaties. Op dit moment hebben 27 van de tweehonderd monumenten een energielabel A.

Scroll naar boven