Amsterdam bouwt 234 woningen in Haven-Stad

De gemeente Amsterdam wil in 2025 starten met de bouw van Kwartiermaker, een woonproject in het kerngebied van Amsterdam Haven-Stad.

Het voorlopig ontwerp van de Architekten Cie is begin januari goedgekeurd. Kwartiermaker wordt gebouwd aan het nieuw te vormen stadspark aan de Transformatorweg. Met een verscheidenheid aan gestapelde programma’s in bouwvolumes van 30 tot 65 meter, genereert het project de door de gemeente gewenste verdichting.

Het ontwerp voor Kwartiermaker omvat 243 woningen, met woningtypen in een variatie van sociale huur, middensegment tot en met het hogere segment. Binnen het blok dragen meerdere gemeenschappelijke ruimtes bij aan ontmoeten en samenleven op kleine schaal. Zo zijn er een buurtkamer, binnentuin, horeca, gym, een thuiswerkkantoor voor de bewoners van het blok en voor toekomstige buren beschikbaar.

Groene elementen

Het ontwerp van Kwartiermaker verbindt groene elementen op verschillende niveaus. Deze maken onderdeel uit van een groen masterplan van Haven-Stad. De gemeente draagt zorg voor het Transformatorpark en voor het Spoorpark. Kwartiermaker sluit daarop aan met een pocketpark aan de Isolatorweg, groene gevels aan de buitenranden, een daktuin in de hof en een open groene trap die de groene binnenwereld met het Transformatorpark verbindt.

Haven-Stad maakt als gebiedsontwikkeling de sprong naar toekomstbestendige mobiliteit. Minder (autogebruik, het stimuleren van de fiets en meer inzetten op Mobility As A Service (MAAS). Alle projecten worden binnen deze uitgangspunten ontwikkeld. De parkeerplekken voor auto’s zijn grotendeels een publieke voorziening voor elektrische deelauto’s op buurtniveau, De fietsfaciliteiten voor de bewoners zijn royaal bereikbaar. Op deelauto’s en deelfietsen is toezicht door een fietsenmaker, die ook de servicebalie voor het project en de buurt is.

Scroll naar boven