AM maakt plan voor woningbouwproject 1221 in Delft

Gemeente Delft, gemeente Den Haag en gebiedsontwikkelaar AM geven in  het kader van nieuwbouwplannen de historische spanten van de te slopen bebouwing in Delft een nieuwe bestemming.

De bestaande bebouwing op de Haringlocatie op de hoek Abtswoudseweg en de Engelsestraat gaat plaatsmaken voor plan 1221 met 54 woningen. Het aanbod bestaat uit vijftien vrije sector koop eengezinswoningen en 39 huurappartementen, waarvan minimaal twintig procent middeldure huurappartementen en een commerciële ruimte ten behoeve van een huisarts.

In samenwerking met Steenhuis Bukman Architecten uit Delft heeft gebiedsontwikkelaar AM het nieuwe plan (www.1221-Delft.nl) uitgewerkt. 1221 wordt ontwikkeld en gerealiseerd volgens de laatste kennis en kunde op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, schone mobiliteit en een circulaire economie.

Zo gaan de woningen op in de groene omgeving en worden ze voorzien van beplanting en huisvesting voor vogels, vleermuizen en insecten. Bovendien worden alle woningen voorzien van een regenton en worden er voorzieningen getroffen om na hevige regenval het water vertraagd af te voeren en/of een tijd te bergen, waarmee hittestress gereduceerd wordt en het water kan verdampen.

1221 gaat uit van een toekomst waarin de rol van de auto steeds kleiner wordt. Vanwege de centrale ligging van de wijk en goede toegang tot alternatieve vervoerswijzen krijgt elke woning één parkeerplaats en worden er geen parkeervergunningen afgegeven.

De sloop, het archeologisch onderzoek en de bodemsanering zijn al eerder gestart. De bouw van de woningen start naar verwachting in mei 2022. De oplevering aan de nieuwe bewoners is volgens planning eind 2023.

Op de ontwikkellocatie was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd. De heer Haring heeft in de jaren vijftig tweedehands spanten gekocht en daarmee een deel van de nu te slopen hallen circulair opgebouwd. De gemeente Delft heeft ten behoeve van de ontwikkeling van Nieuw Delft de opstallen van groothandel Haring gekocht en hiermee werden de historische spanten ontdekt.

De spanten, die afkomstig van het oude stroomtramstation in Scheveningen, zijn na de schade die het station leed tijdens de Tweede Wereldoorlog hergebruikt in de gebouwen van het Haring-pand in Delft. Met de sloop van de gebouwen laat AM de spanten verwijderen en geeft deze samen met de gemeente Delft terug aan de gemeente Den Haag. Zij gaat zich inspannen hier een nieuwe bestemming voor te vinden en om deze in een historische context terug te plaatsen. Daarmee krijgen de historische spanten een derde bestemming: circulair 2.0.

Scroll naar boven