Woonhave koopt kantoren aan Rooseveltweg in Almere

Woonhave heeft de twee verhuurde kantoorgebouwen aan de Rooseveltweg 11 en 15 te Almere in eigendom genomen met het doel op deze locatie op termijn woningen te ontwikkelen.

De beide multitenantgebouwen zijn gekocht met de ambitie om op termijn op deze locatie woningbouw voor eigen portefeuille te laten ontwikkelen en deze vervolgens langjarig in exploitatie te nemen.

De locatie ligt direct aan het Mandelapark, op enkele wandelminuten afstand van het NS-station Almere-Stad Centrum.  Woonhave heeft sinds 2016 meerdere wooncomplexen in Almere in bezit. Sinds de oprichting in 2014 heeft Woonhave een portefeuille van meer dan vijfduizend woningen opgebouwd. De afgelopen periode heeft de groei van de portefeuille vrijwel uitsluitend bestaan uit nieuwbouw van huurwoningen, in samenwerking met ontwikkelende bouwers en ontwikkelaars. Hierbij heeft Woonhave geïnvesteerd in alle segmenten van de markt voor huurwoningen. Woonhave investeert in zowel appartementen als grondgebonden woningen, met focus op de woonbehoefte van de middeninkomens in elke levensfase. Hierbij moeten functionaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan.

TND real estate heeft verkoper commercieel begeleid in dit verkoopproces. Loyens & Loeff heeft verkoper juridisch begeleid. Woonhave is juridisch bijgestaan door Houthoff en technisch door Hofstede c.s. Milieuadviseurs.

Scroll naar boven