Rotterdam stelt Stedelijk Sociaal Statuut op voor stadsvernieuwing

De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente ondertekenen een overeenkomst voor een Stedelijk Sociaal Statuut zodat bewoners bij groot onderhoud, renovatie en sloop weten waar ze aan toe zijn.

Hiermee is de eerste stap gezet naar uniforme, stadsbrede afspraken over de begeleiding van huurders en het vergroten van hun betrokkenheid. Uitgangspunt vormen persoonlijke aandacht en begeleiding van huurders naar hun nieuwe woning.  Waarbij corporaties hun uiterste best doen om bewoners te verhuizen naar de buurt van hun keuze.

‘Groot onderhoud, grondige renovatie of slopen van woningen zijn nodig om te zorgen voor goede woningen in sterke en leefbare wijken. We willen hierbij meer en eerder met bewoners optrekken en zo goed mogelijk met hun belangen rekening houden. Zo willen we samen de stadsvernieuwing vormgeven’, zegt wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen). Huurdersorganisaties pakken deze handreiking vanuit de gemeente graag gezamenlijk aan. ‘Een Stedelijk Sociaal Statuut is daarin een eerste stap. Alle huurders kunnen straks terugvallen op afspraken die staan voor gelijke rechten en behandeling bij een verplichte verhuizing. Eerdere ervaringen in de stad geven aan dat het nodig is’, aldus Laurie Hermanns namens de huurdersorganisaties.

Als een verhuizing nodig is bij renovatie of sloop dan hebben huurders met een vast huurcontract altijd recht op een andere woning. De woonwensen van de bewoners en de mogelijkheden zijn hierin leidend. Woningcorporaties nemen een inspanningsverplichting op zich om aan deze woonwensen van de bewoners tegemoet te komen. Als bewoners in dezelfde wijk willen blijven, spant de corporatie zich in om hen te laten terugkeren naar een woning zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke woning.  

Op dit moment gaat het in het Sociaal Statuut alleen om huurders van een corporatiewoning. In de toekomst is het wenselijk dat het Sociaal Statuut ook geldt voor huurders en woningeigenaren van particuliere huurwoningen. Particulieren kunnen nu bij gemeentelijke stadsvernieuwing terugvallen op het Kader Herhuisvesting.

In het Stedelijk Sociaal Statuut komen concrete afspraken over de rechten, plichten en rollen van bewoners, verhuurders en de gemeente bij herstructurering. De uitgangspunten hiervoor worden nu uitgewerkt. De verwachting is dat het Stedelijk Sociaal Statuut dit najaar in werking treedt.

Scroll naar boven