Rochdale organiseert beheercoöperatie in Amsterdam Zuidoost

Woningcorporatie Rochdale en de gemeente Amsterdam hebben een overeenkomst getekend om een beheercoöperatie mogelijk te maken aan het Vreeswijkpad in Amsterdam Zuidoost.

Op de plek van een voormalig scholencomplex in Gein komt een woongebouw met 103 huurwoningen, waarvan tenminste 81 sociale huur.

Het is uniek in Amsterdam dat een beheercoöperatie van deze omvang wordt gerealiseerd. De gemeente en Rochdale denken dat deze woonvorm voor meer betrokkenheid bij bewoners kan zorgen, ook als ze in de sociale sector huren. Naast de beheercoöperatie komen op dezelfde locatie aan het Vreeswijkpad nog twee andere woonblokken, met in totaal 135 koopwoningen. Die worden door AM ontwikkeld.

Exclusiviteitsovereenkomst

De handtekeningen onder de exclusiviteitsovereenkomst werden gezet door Carolien Schippers, Mohamed Acharki en Raoul White, respectievelijk directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, de bestuursvoorzitter van Rochdale en een DB-lid van stadsdeel Zuidoost. Met de overeenkomst wordt bevestigd dat Rochdale de mogelijkheid krijgt in samenwerking met de gemeente de beheercoöperatie op te richten.

Mohamed Acharki, bestuursvoorzitter Rochdale: ‘We leggen de verantwoordelijkheid om goed te wonen hier veel meer bij de bewoners zelf dan we doorgaans gewend zijn te doen. Een kwestie van durven loslaten is dat. Het geloof in de kracht en zelfredzaamheid van mensen geeft ons alle vertrouwen in deze woonvorm.’

Taken in onderhoud en zelfbeheer

De bewoners worden geen eigenaar van de woningen, maar kunnen wel vergaande zeggenschap en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van onderhoud en zelfbeheer. Het beheer van Vreeswijkpad heeft betrekking op drie thema’s: leefbaarheid (‘schoon, heel en veilig’), vastgoedonderhoud (planmatig en dagelijks onderhoud) en verhuur van de wooneenheden. De bewoners worden ook betrokken bij het ontwerp van het gebouw. Zij hebben invloed op het type woningen en de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes.

Achter de schermen begint de coöperatie Vreeswijkpad inmiddels al vorm te krijgen. Er heeft zich een mix aangemeld van mensen die zich willen bezighouden met bestuur en beleid en mensen die praktische klussen willen doen.

Bewoners worden begeleid

Geïnteresseerden konden zich als groep bij Rochdale aanmelden om deel te nemen aan de beheercoöperatie. Open Kaart, een architectenbureau dat gespecialiseerd is in het betrekken van bewoners en gebruikers bij het ontwerp van een gebouw, ondersteunt de bewoners en neemt hen mee in het ontwerpproces. De kandidaat-bewoners volgen een leergang waarin ze worden bijgespijkerd in visievorming, programma van eisen, besluitvorming & organisatiestructuur en financiën. Naar verwachting zullen verschillende bewonersgroepen een plek kunnen vinden in het project.  

Scroll naar boven