PROVADA Portaal tekent intentieovereenkomst voor Baunei-project in Cartesius, Utrecht

Woningcorporatie Portaal heeft woensdag op de Provada een intentieovereenkomst getekend met het Cartesius ontwikkelconsortium (MRP en Ballast Nedam Development) voor de realisatie van Baunei met ruim 382 betaalbare woningen in Utrecht.

Tijdens de Provada noemde de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg dit als een van de projecten die door ‘water bij de wijn te doen’ konden worden versneld.

Van de 382 woningen zijn 308 woningen bestemd voor sociale huur van gemiddeld 58 m² en 74 woningen voor de vrije sector die geschikt zijn voor middenhuur. Binnen de 308 sociale woningen zijn 173 woningen bestemd voor het Gemengd Wonen concept van Portaal en 135 voor regulier sociale huurwoningen. Het consortium werkt al in Cartesius met Portaal samen voor Okinawa met 165 sociale huurwoningen in Cartesius, waarvan de bouw recentelijk is gestart.

Gezond en gelukkig

De naam van het bouwblok in de derde ontwikkelfase is een verwijzing naar Baunei in Sardinië in Italië, waar mensen gemiddeld langer gezond en gelukkig leven. Portaal onderzoekt binnen Baunei de mogelijkheid voor het ontwikkelen van huisvesting voor ouderen. Dit biedt antwoord op de groeiende vraag naar woonvormen voor ouderen en brengt tegelijk de doorstroming op de woningmarkt op gang. De binnentuin van Baunei wordt ontworpen met een semi-openbaar karakter, een balans tussen rust en reuring die verbonden is met het Cartesius Park.

In Cartesius Utrecht, de eerste Heart of Health gebiedsontwikkeling in de regio, wordt de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones voor het eerst binnenstedelijk toegepast. De acht pijlers van het Cartesius concept zijn de dragers van de gebiedsontwikkeling. Deze grootschalige, gezonde stadswijk, direct aan het station gelegen, wordt een groene en duurzame stadwijk met bijna 3000 woningen.

Laag energieverbruik

De woningen in Cartesius hebben een zeer laag energieverbruik. Een collectieve bodemenergiebron en zonnepanelen wekken de energie voor warm tapwater en verwarming op. De stadswijk is autoluw, kent een lage parkeernorm en duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend.

MRP en Ballast Nedam Development ontwikkelen Cartesius Utrecht in samenwerking met de Gemeente Utrecht en NS Stations. Het stedenbouwkundige plan en landschapsarchitectuur is van Mecanoo, de verschillende deelgebieden zijn onder architectuur van Mecanoo, Paul de Ruiter Architecten, EVA Architecten en de Architekten Cie. De realisatie van de tweede fase is in handen van Heddes Bouw & Ontwikkeling (het CAB, Okinawa, de parkeergarage) en Ballast Nedam West (Nicoya).

Scroll naar boven