Zwolle: AM herontwikkelt Schaepmanlocatie

Wethouder Erik Dannenberg, portefeuillehouder voor Kraanbolwerk, heeft hiervoor het startsein gegeven.

Na een intensief traject van planontwikkeling waarbij belangstellende burgers vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest, gaan zaterdag 15 juni de eerste woningen van het Kraanbolwerk in Zwolle in verkoop. Op deze locatie in de binnenstad verrijst de komende jaren een nieuwe woon- en leefomgeving met circa 100 appartementen en 48 woningen.

Het Kraanbolwerk is de transformatie van de voormalige Schaepmanlocatie, een oude handelskade en onderdeel van de stadskroon van Hanzestad Zwolle. De gemeente en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben gezamenlijk het stedenbouwkundig plan voor deze centrumlocatie opgesteld. Bijzonder hierbij is geweest dat Zwollenaren en andere belangstellenden vanaf het prille begin actief hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en de uitwerking van de plannen. Zo hebben ze via klantenpanels en andere vormen van dialoog hun woonwensen ingebracht en actief meegedacht over het ontwerp van zowel het exterieur als het interieur van de woningen. Deze vorm van cocreatie is onderdeel van het AM Nieuwe Business Model, waarbij de bewoner centraal staat in de planontwikkeling en hierbij in diverse stadia nauw betrokken is.

De aan het Kraanbolwerk verbonden ontwerpers zijn KENK Architecten, BDG Architecten en AM Concepts. Het gevelontwerp van de woningen sluit aan op het industriële verleden van de locatie. De karakteristieke voorgevel van het voormalige fabrieksgebouw De Volharding is behouden gebleven en wordt geïntegreerd in het plan; deze vormt een belangrijke blikvanger. Het interieurontwerp van de woningen biedt uitermate veel flexibiliteit, zodat optimaal kan worden ingespeeld op specifieke woonwensen.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws