Zuid-Holland: Provincie zet projecten op losse schroeven

Er lijken problemen op komst voor projecten in Zuid-Holland.

18 februari 2014 – Projecten in Zuid-Holland die in voorbereiding zijn, maar waarvoor nog geen bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen op losse schroeven komen te staan door de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de Provincie Zuid Holland en de bijbehorende Verordening Ruimte. Dit meent Six Advocaten in Amsterdam.

Een van de projecten die wel wordt gerealiseerd, als het aan de gemeente leiden ligt: Rijnsburgerblok

Ook de status van projecten waarvoor wel een bestemmingsplan is vastgesteld, maar waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verleend of gronden bouwrijp zijn gemaakt, is volgens het advocatenkantoor nog niet helemaal duidelijk. De VRM en de Verordening Ruimte zullen naar verwachting vóór de zomer van 2014 in werking treden. Vanaf dat moment zullen bestemmingsplannen aan de ladder voor duurzame verstedelijking moeten voldoen. Dat betekent dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling, waaronder bijvoorbeeld een woningbouwproject, moet voorzien in een regionaal afgestemde behoefte. Gemeenten zullen hierover onderling overeenstemming moeten bereiken.

De ontwikkeling moet bovendien in principe plaatsvinden in het bestaand stads- en dorpsgezicht (wat niet hetzelfde is als: binnen de rode contouren), en moet passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart, zoals uitgewerkt in het Programma ruimte van de provincie. Locaties groter dan drie hectare moeten zijn opgenomen in het Programma Ruimte. Er zijn volgens de advocaten van Six ontsnappingsclausules, maar of en hoe die zullen worden toegepast is onzeker. De nieuwe eisen kunnen tot gevolg hebben dat projecten moeten worden aangepast of zelfs niet door kunnen gaan. 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws