Zoetermeer: Dutch Innovation Park naar volgende fase

2 Juni 2017 – Vijf vastgoedeigenaren slaan met De Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer de handen ineen voor de doorontwikkeling van Dutch Innovation Park, het ict-gerelateerde park aan de A12 bij Zoetermeer.

Donderdag ondertekenden Bourgonje, Dalhem Realty, De Haagse Hogeschool, Duijnstede Beheer, Dutch Tech Campus, gemeente Zoetermeer en Viba Vastgoed het ambitiedocument Dutch Innovation Park tijdens de Provada. De partijen spreken af zich samen in te zetten om in het najaar een gebiedsvisie op te leveren met aandacht voor onder andere logische en aantrekkelijke verbindingen met de omgeving en het nieuwe intercitystation en verkeersknooppunt Bleizo. Er is ook aandacht voor de groene kwaliteit van het gebied; evenwichtige parkeeroplossingen; ruimte voor de uitbreiding van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden voor het toevoegen van (studenten)woningen in het gebied. Een uitvoeringsplan voor de korte en langeretermijn zal eind dit jaar gereed zijn.

Campusgebied
Campusgebied Dutch Innovation Park heeft een Dutch Innovation Factory met it-opleidingen van de Haagse Hogeschool met meer dan 500 studenten, er zijn toonaangevende en betrokken technologiebedrijven gevestigd evenals start-ups en scale-ups, er is een big data innovatiehub en een lectoraat Cyber Security. Op de Dutch Tech Campus – een deelgebied van het park – zijn internationals gevestigd als Siemens en Teleplan.

Investeringsbereidheid
Op het Dutch Innovation Park is een cluster van bedrijven en onderwijs aanwezig. Zij werken aan toegepaste ict-innovaties, vooral op het gebied van zorg en welzijn, digitale veiligheid en mobiliteit. De partijen vinden de synergie op het park van grote waarde voor de economische ontwikkeling van de bedrijven en de positie van Zoetermeer in de regio. Daarom zijn private partijen en de metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) ook bereid te investeren. De MRDH investeert bijvoorbeeld in het regionale onderzoekscentrum voor big data, de big data innovatiehub.

Magnetische werking
Door enerzijds de synergie te stimuleren en anderzijds in te zetten op fysiek-ruimtelijke verbeteringen, willen de partijen dat Dutch Innovation Park een magneet wordt voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid, talent en onderwijs.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws