Zevenaar – 2e plan voor outletcentrum op ander terrein

8 Augustus 2014 – BAT-terrein eigenaar Solidiam heeft ook een plan gepresenteerd voor een outletcenter in Zevenaar, ditmaal op het terrein van het voormalige terrein van Britisch American Tobacco. Gemeente en Stable International werken al aan een ander ouletcenter in het gebied Spoorallee in Zevenaar.

Beide plannen gaan uit van outletcenters rond 12.000 m2. Hoewel de provincie Gelderland tegen is, werkt de gemeente samen met Stable aan het initiatief in het gebied Spoorallee. 
De provincie biedt in haar recente Omgevingsvisie geen ruimte voor een dergelijke ontwikkeling, maar Zevenaar beschikt over een bestemmingsplan uit 2007 waarin deze ruimte wel wordt geboden.
Het terrein Spoorallee ligt aan de oostkant van Zevenaar, langs de A12. Het ontwerp uitwerkingsplan voor Spoorallee voorziet in een leisure park bestaande uit een designeroutlet, horeca, wellness en andere leisure voorzieningen.

Zie het volledige verhaal bij PropertyNL.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws