Zaanstad: Tony’s Chocolonely naar Zaanstad

3 December 2018 – Tony’s Chocolonely wil zijn hoofdkantoor vestigen in Zaanstad en wil er ook een chocoladefabriek en ‘experience’ openen.

De chocoladeproducent wil in Pakhuis de Vrede op de Achtersluispolder het hoofdkantoor vestigen en daarnaast een chocoladefabriek voor het maken van de repen gaan realiseren. Het geheel moet voor publiek toegankelijk worden zodat bezoekers de hele productieketen van boon tot reep kunnen zien. Voor Zaanstad kan de komst van Tony’s een aanjager zijn voor de transformatie van de Achtersluispolder naar een levendig woon-werkgebied.

Tony’s heeft inmiddels overeenstemming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis, een voormalige ‘stoommeelfabriek’ uit 1918. Het op de locatie gevestigde container- en silobedrijf verhuist in z’n geheel naar bedrijventerrein HoogTij. Door deze verhuizing komt niet alleen de locatie in op de Achtersluispolder vrij waardoor Tony’s haar plannen kan realiseren, maar ook blijft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden.

In het pakhuis moet het hoofdkantoor komen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor huisvesting van maatschappelijk betrokken startups, een café/restaurant, congresfaciliteiten en leisure. Daarnaast wil Tony’s twee productiegebouwen plaatsen. Het geheel moet toegankelijk worden voor publiek zodat er jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 bezoekers naar de experience kunnen komen.

Een eerste onderzoek van de gemeente heeft aangetoond dat het plan nog niet voldoet aan alle gestelde eisen. Simpel gezegd past het plan op dit moment planologisch niet in het gebied. De gemeente en Tony’s zien echter aanknopingspunten die het plan haalbaar maken. Het komende zes maanden wordt duidelijk of de komst van Tony’s Chocolonely definitief mogelijk is. Daarbij moet Tony’s voldoen aan de door de gemeente gestelde eisen op het gebied van ruimtelijke inpassing, beeldkwaliteit, bereikbaarheid van het water, beperking van milieuhinder naar de omgeving en aan- en afvoer van goederen en bezoekers. Belangrijk is dat het plan de transformatie versterkt en niet in de weg staat. De gemeente onderzoekt zelf of de geplande realisatie van de fietsbrug naar Amsterdam en realisatie van een fietsveilige route over de Achtersluispolder kan worden versneld.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws