Zaanstad: Hembrug-terrein vanaf 1 maart in de verkoop

28 Februari 2017 – Het Hembrugterrein in Zaandam gaat woensdag 1 maart officieel in de verkoop. Vorig jaar werd al bekend dat eigenaar Rijksvastgoedbedrijf het ruim 42 hectare grote voormalige militaire complex aan de markt wil overdragen en dat het woningprogramma wordt verdubbeld tot 1000 woningen. De koper kan het terrein ontwikkelen met woningbouw in bestaande gebouwen en met nieuwbouw. Ook is er ruimte voor bedrijven. 

Het gebied is in 1897 ontwikkeld en werd gebruikt voor fabricage voor wapens en munitie, voor verdediging en bevoorrading. Het was het hart van de Nederlandse militaire industrie vanaf het eind van de 19e eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog.
Hembrug is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een creatieve hotspot in de Metropoolregio Amsterdam. Er zitten al meer dan dertig ondernemers en er worden tal van evenementen georganiseerd. De toekomstige eigenaar kan het gebied verder ontwikkelen tot een eigenzinnig en bruisend terrein waarbij ruimte is voor 180.000 m² bvo bebouwing, waarvan 60.000 m² bestaand vastgoed en 120.000 m² nieuwbouw. Denk aan wonen, werken, horeca, design en cultuur.

Het college van Zaanstad besloot vorig jaar meer ruimte te bieden aan woningbouw op deze locatie. Het Hembrugterrein wordt herontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor ondernemen en woningbouw. Aanvankelijk zou het aantal woningen maximaal 500 mogen bedragen, maar gezien de grote vraag naar woningen in Zaanstad en de regio zijn nu ongeveer 1000 woningen mogelijk, afhankelijk van kavelgrootte en type woningen.

Uit een marktconsultatie bleek dat er groeiende belangstelling is voor het realiseren van woningen op het terrein. Op het Hembrugterrein is een gedifferentieerd aanbod mogelijk met een bijzonder en onderscheidend karakter. Bovendien wordt met de toename van het aantal woningen het draagvlak voor voorzieningen groter.

Hembrug is volgens het Rijksvastgoedbedrijf een van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa en een van de laatste grote ontwikkellocaties in de Metropoolregio Amsterdam. Er is veel ruimte is nieuwe initiatieven. De afgelopen jaren is er stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van Hembrug. Het terrein is toegankelijk en veilig gemaakt, bodem werd gesaneerd, gebouwen zijn wind- en waterdicht gemaakt en er is stroom, water, riolering en (deels) glasvezel aangelegd.

Het terrein omvat 42,5 hectare waarvan 15 hectare bos. Er staan 120 gebouwen en 59 monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt Hembrug in één keer in zijn geheel op de markt.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws