Hoofddorp: Ymere draagt Tudorpark over aan Dura Vermeer

16 December 2016 – Ymere heeft de bouw en verkoop van koopwoningen in nieuwbouwwijk Tudorpark in Hoofddorp overgedragen aan Dura Vermeer. De woningcorporatie wil zich in de toekomst vooral concentreren op de bouw en het beheer van sociale huurwoningen.

Ymere (opdrachtgever) en Dura Vermeer (ontwikkelende bouwer) ontwikkelen sinds 2014 samen Tudorpark nabij de Toolenburgerplas in Hoofddorp. In de nieuwe wijk, in karakteristieke Engelse Tudorbouwstijl met steile daken met vlakke pannen en opvallende schoorstenen, komen in totaal circa 1250 woningen, waaronder 30 procent sociale huur. De eerste bewoners wonen er al weer bijna twee jaar tot volle tevredenheid.

De nieuwe Woningwet, die sinds zomer 2015 van kracht is, schrijft voor dat woningcorporaties zich vooral moeten richten op het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. De totale ontwikkeling van nieuwbouwwijk Tudorpark geheel zelf doen, past daarom niet langer bij Ymere. In goed overleg heeft Ymere besloten daarom de ontwikkeling en verkoop van de koopwoningen binnen Tudorpark over te dragen aan partner Dura Vermeer. Ymere is en blijft verantwoordelijk voor de sociale huurwoningen in de wijk. Dura Vermeer zal, na het bouwrijp worden van de grond, de ontwikkeling, verkoop en realisatie van de resterende circa 680 koopwoningen voor haar rekening nemen.

Tudorpark wordt versneld ontwikkeld

Door de overdracht van koopwoningen aan Dura Vermeer geeft Ymere concrete invulling aan de politieke wens om de financiële risico’s die grootschalige gebiedsontwikkeling met zich meebrengen te beperken. Door het snel aantrekken van de woningmarkt en grote vraag naar wonen in Tudorpark hebben Ymere en Dura Vermeer de ambitie om de wijk versneld te ontwikkelen. Samen leveren ze zo een kwalitatief goede toevoeging aan de woningbouwambities van de gemeente Haarlemmermeer.

‘De investering in Tudorpark past in onze groeiambitie. Onze integrale aanpak bij de ontwikkeling van Tudorpark maakt het mogelijk om dit ambitieuze project in korte tijd op de markt te brengen’, zegt Peter Krop, divisie directeur Bouw en Vastgoed, van Dura Vermeer. Hierdoor kan Dura Vermeer bijdragen aan de enorme vraag naar koop- en huurwoningen in de Haarlemmermeer. De onderneming streeft ernaar om het totaal van 700 koopwoningen en vrijesector huurwoningen uiterlijk eind 2020 op te leveren.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws