Terrein suikerfabriek Groningen

Woondeal stad Groningen: snel 20.000 woningen erbij

10 Januari 2019 – Voor 2030 moeten er in de stad Groningen 20.000 woningen worden bijgebouwd. De afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde woondeal, een bestuurlijke afspraak die 9 januari is ondertekend door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Den Oudsten.

In Groningen zijn voor de kortere termijn vooral de Eemskanaalzone, het terrein van de voormalige suikerfabriek, uitbreidingslocatie Meerstad en wijkvernieuwingswijk Selwerd in beeld. Rijk en gemeente willen de productie versnellen naar 8000 woningen in 2023. In de periode tot 2030 komen daar nog 12.000 woningen bij. Voor de Eemskanaalzone en het terrein van de suikerfabriek dient de gemeente dit jaar een experimenteeraanvraag in bij het Rijk.

De gemeente Groningen krijgt bij het opstellen van business cases voor de bouwopgave ondersteuning van het Expertteam Woningbouw van het ministerie. Ook kan de gemeente snel profiteren van een aantal nieuwe overheidsmaatregelen. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit het speciale fonds voor binnenstedelijke transformatie van bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen. Ook kunnen woningcorporaties makkelijker woningen voor middeninkomens bouwen. Verder pakken gemeente en Rijk samen excessen op de woningmarkt aan, zoals slecht verhuurgedrag van woningeigenaren.

In aansluiting op de afspraken met de gemeente Groningen gaat minister Ollongren nog afspraken maken met vier andere regio’s waar de druk op de woningmarkt groot is: de Metropoolregio Amsterdam, de Metropoolregio Utrecht, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de regio Eindhoven.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws