Wageningen, Delft: TNO en UR bundelen krachten voor marktpartijen

20 November 2014 – TNO en Wageningen UR bundelen vanaf 1 januari 2015 hun kennis en expertise op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek. Zij doen dat om meer waarde voor marktpartijen en overheid te kunnen bieden en gebruik te maken van hun complementaire expertises. Hierdoor ontstaat de komende jaren wereldwijd één van de grootste allianties op deze terreinen.

Deze samenwerking vloeit voort uit het Grand Design Topsector Agri&Food dat eerder deze maand werd ondertekend door de Raden van Bestuur van Wageningen UR en TNO, het Topinstituut Food&Nutrition en het TKI Agri&Food. Minister Kamp van Economische Zaken heeft aangegeven dit voornemen te steunen.

De intensieve samenwerking start tussen de TNO onderzoeksgroepen in Zeist en het Food & Biobased Research instituut van Wageningen UR. In 2015 starten twee samenhangende innovatieprogramma’s ‘Customized processed food for quality and health’ en ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’, die zullen worden uitgevoerd vanuit de huidige twee locaties Wageningen en Zeist. Het is de bedoeling dat vanaf eind 2017 de betrokken groepen ook fysiek gebundeld worden op één locatie in Wageningen. Daardoor ontstaat dan een gezamenlijke organisatie met een op elkaar afgestemde onderzoeksportfolio op deze onderzoeksgebieden. De samenwerking staat open voor andere partijen in de vorm van open innovatie en PPS.

De samenwerking en bundeling van complementaire expertises en faciliteiten vergroten de mogelijkheden van TNO en Wageningen UR om samen met marktpartijen de positie van Nederland op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek verder te versterken. De alliantie richt zich op alle spelers in het domein, zowel het bedrijfsleven als overheden, zowel nationaal als internationaal. In 2015 zal uitbreiding van de samenwerking naar andere gerelateerde onderzoeksvelden, zoals veiligheid en authenticiteit van voedsel, worden verkend.

Het doel van het Grand Design, is het opzetten van een internationaal aansprekende kennisinfrastructuur voor voedsel- , voedings- en biobased-onderzoek en innovatie op basis van input uit bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid.

Martin Kropff (Lid Raad van Bestuur Wageningen UR): “Voor Wageningen UR is het voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek één van de sterke pijlers. Door de samenwerking met TNO verwachten we onze gezamenlijke positie in de markt te kunnen uitbreiden. De campus van Wageningen UR is een ontmoetingsplaats voor onderzoekers van bedrijven en kennisinstellingen, en voor studenten en medewerkers van de universiteit en biedt een uitstekende omgeving voor de nieuwe samenwerking.”

Jos Keurentjes (Chief Scientific Officer TNO): “De toekomst van innovatie zit in ecosystemen waar funderende en toepassende kennispartners in open innovatie samenwerken met marktpartijen. De nieuwe samenwerking met Wageningen UR heeft door haar focus en omvang een krachtige toekomst.”  

Emmo Meijer (Voorzitter TKI Agri&Food) die vanuit de Topsector Agri&Food betrokken was bij de totstandkoming van de samenwerking: “Voor de markt is het belangrijk dat de nieuwe samenwerking tussen Wageningen UR en TNO het beste onderzoek kan leveren, de juiste faciliteiten heeft en open staat voor alle vormen van interactie. Onze Agro-Food bedrijven hebben continu de beste kennis nodig om nieuwe innovaties voor de consument te ontwikkelen.”

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws