Waddenzeegemeenten maken eigen ruimtelijk plan

De gemeente Delfzijl wil samen met de andere Waddenzeegemeenten en het Eilander College (Waddeneilanden) een ruimtelijk plan voor de Waddenzee laten opstellen.

De gemeente Delfzijl wil samen met de andere Waddenzeegemeenten en het Eilander College (Waddeneilanden) een ruimtelijk plan voor de Waddenzee laten opstellen. Dit heeft de gemeente Delfzijl bekend gemaakt. Veel van deze gemeenten – waaronder Delfzijl – hebben behoefte aan een actueel bestemmingsplan voor de kuststrook. Door zelf een plan te maken en dit niet over te laten aan Rijk of provincie willen gemeenten invloed houden in deze zone.

Kuststrook bij Delfzijl

Samenwerking op dit vlak levert diverse voordelen op zoals kostenbesparing, tijdwinst, kennisdeling en onderling afgestemde regelgeving. Het plan krijgt de vorm van een beheerverordening. Een bestemmingsplan is ontwikkelingsgericht en het opstellen ervan vergt een uitgebreide procedure. Een beheerverordening is eenvoudiger van opzet en legt met name de bestaande situatie vast. Dat is in de meeste gevallen ruim voldoende voor de betrokken gemeenten. Er is al veel planologische regelgeving voor het gebied zoals de Planologische Kernbeslissing Waddenzee en de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte. Veel activiteiten in het gebied worden door Rijk en provincie onder die regelgeving ingepast.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws