Vlaardingen: woningbouw Rivierzone van start

16 januari 2015 – De gemeente Vlaardingen en het samenwerkingsverband van OMA Amsterdam en Kroon & De Koning, een onderneming van VolkerWessels, ondertekenden op vrijdag 16 januari 2015 een overeenkomst om woningbouw in de Rivierzone mogelijk te maken. In deze overeenkomst staan afspraken over de verkoop van gemeentegrond, de realisatie van woningbouw en de verdere ontwikkeling van het gebied. “Dit is een belangrijke mijlpaal: het startsein voor woningbouw in de Vlaardingse Rivierzone”, aldus wethouder Hans Versluijs.

De ontwikkelaar start met het Stationsgebied Centrum, met als deelgebieden Galgkade, Spoor & Sluis (het terrein tussen de Delflandsedijk en het spoor) en Parallelweg. Voor dit gebied geldt al een bestemmingsplan, zodat de ontwikkelcombinatie snel kan beginnen met de gefaseerde bouw van circa 245 woningen. Er zijn 220 eengezinswoningen en 25 appartementen gepland. Naar verwachting kan de eerste paal voor fase 1 aan de Galgkade al begin 2016 worden geslagen.

Het Schiereiland is het gebied tussen de Waterleidingstraat, de Oosthavenkade en de rivier. Op het Schiereiland zijn circa 255 woningen gepland. Hiermee kan gestart worden zodra een bestemmingsplan voor het gebied is vastgesteld. Aan de rivier zijn vier woongebouwen gepland met circa 145 appartementen. Daarachter is een wijk gepland met circa 110 eengezinswoningen.

De voorwaarden voor de grondverkoop van Stationsgebied Centrum en Schiereiland zijn in de overeenkomst geregeld. Ook is een eerste recht van koop geregeld voor andere locaties in het gebied die gemeente-eigendom zijn, zoals het terrein aan de Westhavenkade tegenover de Pelmolen. Het is verder de bedoeling dat er rondom het Delta Hotel aan de Nieuwe Maas een nieuw park komt: het Maaspark. Dit wordt een plek waar bezoekers kunnen genieten van het groen, de langsvarende schepen, het tij van de Nieuwe Maas en van festivals en evenementen. Het Maaspark kan aangelegd worden als de opbrengsten van de woningbouw in het gebied daar ruimte voor bieden.

De gemeente zocht vanaf november 2011 via een Europese aanbesteding een marktpartij met visie en lef om een deel van de Rivierzone te ontwikkelen. De ontwikkelcombinatie van Kroon & De Koning en OMA Amsterdam maakte voor het gebied een ontwikkelvisie en kwam als beste uit de bus. Het samenwerkingsverband neemt het voortouw in het realiseren van deze visie, in overleg met de gemeente.

De ontwikkeling van de Rivierzone maakt deel uit van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente en de woningcorporaties om van Vlaardingen een steeds aantrekkelijker woonstad te maken. Door nieuwbouw, sloop en renovatie ondergaan delen van Vlaardingen een metamorfose. De nieuwbouw komt voor een belangrijk deel in herstructureringswijken waar verouderde en goedkope flats uit de jaren vijftig en zestig gesloopt worden. Ook op nieuwe woningbouwlocaties zijn projectontwikkelaars actief, zoals binnenkort de ontwikkelcombinatie in de Rivierzone.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws