Venlo onderzoekt uitbreiding havens

De industriehaven loopt tegen de grenzen aan.

30 januari 2014 – Venlo gaat onderzoeken hoe ze haar industriehaven fors kan uitbreiden. Dat heeft de gemeenteraad op 29 januari besloten. Een eerdere voorstudie toont de kansen en de
noodzaak hiervoor aan als Venlo haar logistieke toppositie in de toekomst wil
behouden.

Greenport Venlo

Venlo is een belangrijk knooppunt in logistieke netwerken die de zeehavens verbinden met
het Noordwest-Europese en Zuid-Europese achterland. In de havenvisie van de haven van
Rotterdam (Port Compass 2030) is Venlo één van de belangrijke schakels (inland hub)
richting Duitsland.
Volgens de Venlose wethouder Stephan Satijn (Economische Zaken) zijn de railterminals en
de binnenhaven cruciaal in dit netwerk. “De gemeente Venlo vindt het belangrijk om de
binnenhaven en de bedrijven die daar gebruik van maken zo goed mogelijk te faciliteren om
de sterke logistieke positie van Venlo in de toekomst te behouden. De verwachting is echter
dat de capaciteit van de Venlose terminals binnen enkele jaren volledig benut is. We moeten
dus nu al anticiperen op deze ontwikkeling, anders missen we de boot.”

Onvoldoende capaciteit
Met de railterminals en binnenhaven heeft Venlo een sterke positie en kan het voor overslag
van goederen drie van de vier vervoersmodaliteiten gebruiken. Deze kracht is terug te zien in
de ontwikkeling van containeroverslag en bulkgoederen in de regio.
Niet voor niets is er door gemeente, provincie, rijk en ook private partijen reeds fors
geïnvesteerd in de ontwikkeling van de haven. Zo is de openbare laad- en loskade verlengd
en is er een barge-terminal aangelegd. De huidige capaciteit van de binnenhaven zal echter
niet voldoende zijn om de toekomstige stromen van bulk en containers per binnenvaart te
faciliteren. Dit wordt ook onderkend in de Havennetwerkvisie Limburg 2030 die de provincie
Limburg in 2012 heeft opgesteld.

Toename containervervoer
Een aantal ontwikkelingen zorgt ervoor dat de Venlose industriehaven al snel tegen haar
grenzen aan zal lopen. Ten eerste vallen de overslagcijfers van containers op de Venlose
barge-terminal nu al veel hoger uit dan verwacht. De eerste jaren bleek de terminal de snelst
groeiende overslagterminal van Nederland. Daarnaast is een wereldwijde tendens te zien
waarbij steeds meer goederen per container vervoerd zullen worden. En tot slot zal het
containervervoer over water in Nederland sterk toenemen door de opening van de nieuwe
Rotterdamse Maasvlakte dit jaar.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws