Veghel: Stap dichter naar realisatie Foodpark

15 Augustus 2014 – De gemeente Veghel mag starten met de aanleg van Foodpark Veghel. De Raad van State heeft de  bezwaren van een actiecomité tegen de aanleg verworpen. De uitspraak van de Raad is een voorlopige. Eind dit jaar staat bij de RvS het bestemmingsplan in een bodemprocedure op de agenda. Daarna komt zij met een definitieve uitspraak. Dit meldt het Brabants Dagblad.

Het Foodpark ligt direct aan de A50 en N279 en grenst aan de bestaande bedrijventerreinen De Dubbelen, Doornhoek en de Poort van Veghel. Het gebied is uiteraard uitstekend bereikbaar via de weg, maar ook via het water. De Inland Terminal Veghel, gevestigd op bedrijventerrein De Dubbelen, ligt op korte afstand.  Het totale park moet op termijn 70 ha. beslaan. In de eerste fase wordt bijna 30 ha. uitgegeven.

Veghel is een belangrijke spil in de voedselketen in Brabant. Meer dan de helft van de Brabantse foodbedrijven met een jaaromzet van meer dan € 1 mrd is in deze gemeente gevestigd. Er is daardoor ook een uitgebreid netwerk aanwezig van foodbedrijven en toeleveranciers.

Het actiecomité heeft bezwaar aangetekend omdat volgens haar niet is aangetoond dat er behoefte bestaat aan een bedrijventerrein van 30 ha. voor de voedselsector. Volgens de gemeente is van de behoefte aan ongeveer 70 ha. nieuwe bedrijfsgrond een vraag vanuit de foodsector van 22 tot 33 ha. Dat ongeveer de helft van het geplande Foodpark  in gebruik wordt genomen door bedrijven in de voedselindustrie is voor de Raad van State geen probleem.

Voor de eerste fase heeft de gemeente inmiddels overeenkomsten gesloten voor 13 hectare. Daarvan is 4,5 ha. bestemd voor Bas Trucks, gespecialiseerd in de verhuur van vrachtwagens. Het bedrijf is nu gevestigd op Doornhoek. De overige 8,5 ha. worden afgenomen door een projectontwikkelaar. Welke bedrijven hij daar wil vestigen is niet bekend, aldus het Brabants Dagblad.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws