Veghel en Venlo pakken door

22 Augustus 2014 – Oostelijk Brabant en Noord-Limburg  spelen een grote rol als distributieknooppunt en in de agrifoodsector. Het zijn de gemeenten Veghel en Venlo die van deze regio’s het hart vormen. Het is goed om te zien dat zij tijdens de crisis van de afgelopen jaren niet stil hebben gezeten maar druk aan het werk zijn geweest om plannen voor de komende jaren te ontwikkelen. Nu staan ze klaar om ze uit te rollen en daarmee hun sleutelpositie te versterken en uit te bouwen.

Veghel heeft een aantal grote agrifoodbedrijven binnen haar grenzen die een groot deel van de Nederlandse consument bereiken. Denk aan Jumbo Supermarkten, Sligro, Mars Nederland, Friesland Campina, cateraars Maison Van Den Boer en Van der Lande. Daaromheen is een netwerk van dienstverleners en gespecialiseerde bedrijven in deze sector ontstaan. Daarbij komt dat de plaats zowel over weg, rail als water goed te bereiken is. Veghel heeft een eigen haven aan het einde van de Zuid-Willemsvaart.

Volgens de gemeente zitten de aanwezige bedrijven op hun terreinen aan de grenzen van hun mogelijkheden, laat staan dat er ruimte is om nieuwe bedrijven een goede locatie te bieden. Daarom heeft Veghel fors geïnvesteerd in de voorbereiding van het bedrijventerrein Foodpark. Afgelopen februari werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad overgenomen. Er dreigde een kink in de kabel te komen omdat de provincie zijn veto uitsprak. Het beroep dat de provincie had ingesteld heeft zij echter afgelopen juli ingetrokken omdat zij door Veghel op andere gedachten is gebracht. Wat resteert zijn twee procedures die een actiegroep en een omwonende aanhangig hebben gemaakt bij de Raad van State. Het beroep van het actiecomité is onlangs door de Raad afgewezen.

Daarmee is het bestemmingsplan in wezen in werking getreden. Wel wacht de gemeente de uitspraak nog af van de tweede procedure die dit najaar wordt verwacht. Maar achter de schermen wordt alles in gereedheid gebracht om zo snel mogelijk na het oordeel van de Raad met de realisatie van Foodpark te starten. Het thematische bedrijventerrein krijgt een omvang van 70 hectare. De eerste fase omvat ongeveer 30 hectare waarvan 13 hectare inmiddels door marktpartijen gecontracteerd is.

Venlo heeft deze week de aanbesteding aangekondigd van een railterminal, de derde binnen de gemeente. Venlo-Venray is deze zomer voor de zesde keer binnen de logistieke sector uitgeroepen tot de nummer 1 hotspot van Nederland. De stad speelt een grote rol bij de doorvoer van producten die aangevoerd worden vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen naar het Europese achterland. Door de goede wegverbinding gaan de containers naar het overslagpunt Venlo alvorens ze over heel Europa, en met name Duitsland worden gedistribueerd. De stad beschikt daarom ook over douanefaciliteiten.

Bovendien wordt Venlo omgeven door veel glastuinbouw. Het areaal maakt de streek na het Westland tot het grootste glastuinbouwgebied van ons land. Ook bij de tuindersbedrijven is een groeiende behoefte aan logistieke faciliteiten. Aangezien de twee bestaande spoorterminals momenteel al op 85% van hun capaciteit zitten, ligt uitbreiding voor de hand. Al was het maar omdat een groeiend aantal bedrijven de regio kiezen voor de vestiging van hun (Europese) distributiecentra.

Ook Venlo heeft zich niet laten afleiden door de crisis maar is de afgelopen periode druk aan het lobbyen geweest voor investeringsbijdragen van de overheid. Waarbij zij handig gebruik heeft gemaakt van het feit dat het kabinet deze regio heeft bestempeld tot economische kernregio. Dat geld is er gekomen, in 2017 moeten de eerste wagons gelost worden. Intussen gaat de gemeente in volle vaart verder met de uitrol van Trade Port Noord en de invulling van Fresh Park Venlo. Juist in deze tijd is slagvaardigheid key.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws