Utrecht: plannen voor Vitens-terrein concreter

25 Januari 2016 – Initiatiefnemers Vitens, EventRent en Square One en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht hebben de plannen gepresenteerd om het verouderde voormalig Vitens-terrein te transformeren naar een campusconcept waar werken, ontmoeten en recreëren centraal staan. Het voornemen hadden zij in november 2015 aangekondigd.

Samen met NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) hebben Vitens, EventRent en Square One (eigenaar van Atoomclub) in een bijeenkomst met projectontwikkelaars, beleggers, vastgoedgebruikers en vertegenwoordigers vanuit de overheid de transformatie gepresenteerd van het verouderde voormalig Vitens-terrein naar een campusconcept waar werken, ontmoeten en recreëren centraal staan. NV OMU zorgt voor een financiering op maat van deze herontwikkeling die met traditionele financiering niet realiseerbaar is.
De huidige bebouwing van de Atoomclub, alsmede een nieuw verworven gebouw worden herontwikkeld en het buitenterrein (ca. 39.500 m2) wordt als een campus ingericht. De campus biedt naast creatieve kantoor- en bedrijfsruimten uiteenlopende aanvullende faciliteiten en voorzieningen zoals een restaurant, flexibele werkplekken, conferentieruimten en ontmoetingsplekken.
Initiatiefnemer Square One ontwikkelt met de eigenaren Vitens en EventRent in het gebied en een parkmanagement organisatie het terrein tot een ecosysteem waar ondernemingszin, creativiteit en samenwerking kunnen floreren en moeten resulteren in verdere groei en ontwikkeling van de bedrijven die er gevestigd zijn.
De AtoomCampus is een plek die huurders en gebruikers ondersteunt in elke fase van de ontwikkeling van hun organisatie en die samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten stimuleert en faciliteert. De AtoomCampus wordt geïntegreerd met het full-service flexibele kantorenconcept AtoomClub Utrecht.

De AtoomCampus  is het derde project op Industrieterrein Lage Weide dat door financiering van NV OMU mogelijk wordt gemaakt. Het eerste project op deze locatie werd opgestart  in 2014 waarbij maatwerk-financiering van NV OMU het mogelijk maakte een grootschalige herontwikkeling van een langjarig leegstand kantorencomplex (ca. 10.000 m2 kantoor op ca. 12.500 m2 grond) aan de Reactorweg te realiseren. Door deze herontwikkeling is een aanzienlijk metrage leegstaande kantoorruimte op Industrieterrein Lage Weide aan de markt onttrokken en is deze locatie een logistieke hotspot op het industrieterrein geworden. Recentelijk werd hier de nieuwbouw voor NEW WAVE (distributiecentrum, showroom en kantoor) opgeleverd. In het voorjaar van 2015 ging het tweede project van start met de financiering door NV OMU van de aankoop van het voormalige kledingmagazijn van Vögele aan de Hyperonenweg. Het verouderde magazijn wordt inmiddels gesloopt en er wordt een nieuwe locatie ontwikkeld voor o.a. distributie en andere bedrijfsmatige activiteiten. Deze locatie zal voldoen aan de eisen die door de hedendaagse gebruikers aan moderne bedrijventerreinen worden gesteld.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws