Utrecht: Schaarste dreigt voor kantorenmarkt

10 Mei 2019 – De aanhoudende vraag naar kantoorruimte in Utrecht zal leiden tot schaarste en sterk stijgende huurprijzen.

Dit stelt CBRE op basis van de laatste cijfers over de Utrechtse kantorenmarkt. Het eerste kwartaal van 2019 liet het hoogste verhuurniveau zien sinds 2013, met 43.400 m². Hoewel CBRE opnieuw grote vraag voorziet in 2019, kan een gebrek aan passend aanbod een nieuw record verhinderen.

Laagste leegstand sinds crisis
Al enkele opeenvolgende jaren breekt de verhuur van Utrechtse kantoorruimte records. Het sterke eerste kwartaal van 2019 volgt op topjaar 2018. De verhuurrecords hebben geleid tot het laagste leegstandsniveau in de stad sinds de financiële crisis (8,2%). In het Central Business District (CBD) rond het centraal station ligt het leegstandspercentage al enige tijd rond de 1,5%.

Stijgende huurprijzen
Als gevolg van de grote vraag en dalende leestand zijn de tophuurprijzen in het CBD van Utrecht het afgelopen jaar met 12% gestegen, naar € 285 per m².

‘Het is enkel nog een kwestie van tijd dat ook in Utrecht de huurprijs over de fictieve grens van € 300 per m² heen gaat’, zegt Siebe de Boo, director Utrecht Office bij CBRE. ‘Ook buiten het CBD verwachten we sterke huurgroei. Met name Papendorp laat een sterke huurprijsontwikkeling zien. De vraaghuurprijzen zijn hier sinds het dieptepunt van de markt met 20% gestegen, tot € 185 per m². Dat is het huurprijsniveau van voor de crisis.’

Vraag overstijgt aanbod
De hoge opname van kantoorruimte komt door de nieuwbouwontwikkelingen die op de markt zijn gekomen, zoals het WTC Utrecht. Deze kantoren worden snel voorverhuurd (vóór oplevering). Om bedrijven te kunnen blijven huisvesten in Utrecht, is het volgens CBRE van belang dat er voldoende nieuwe kantoren ontwikkeld worden.

‘Zoals het nu staat, komen er in 2022 pas weer nieuwbouwontwikkelingen op de markt. Daarmee dreigt er in 2020 en 2021 een krapte te ontstaan in Utrecht. De mogelijkheid voor nieuwbouw wordt verder verruimd als de gemeente de voorverhuureis voor bepaalde gebieden versoepelt, zoals nu wordt voorgenomen. Die strategie biedt kansen voor verdere ontwikkeling van de stad, en ruimte om bedrijven in de toekomst te kunnen blijven faciliteren’, aldus Siebe de Boo.

Grote vraag van buiten Utrecht
De vraag naar kantoorruimte komt zowel van bedrijven uit Utrecht als uit de rest van Nederland. In 2018 en 2017 kwam een groot deel van de verhuur voor rekening van bedrijven van buiten de stad, respectievelijk 49% en 79%. Vooral de nieuwbouwontwikkelingen in het Central Business District (CBD) rond het centraal station trekken bedrijven uit de rest van Nederland aan.

Tech & Media grootste sector
De Tech & Media sector is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste sector in Utrecht. In het eerste kwartaal werd het meeste aantal vierkante meters gehuurd door deze bedrijven (18,3%) gevolgd door zakelijke dienstverlening (15,4%).

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws