Utrecht: Provincie schrapt nieuwbouw kantoorruimte

15 November 2018 – De provincie Utrecht wil 3 mln m² aan nieuwbouw voor zelfstandige kantoren schrappen, een reductie van 87 % van de zogenaamde plancapaciteit. Dat moet leegstand van kantoren tegengaan, zonder dat Utrecht inboet als toplocatie voor bedrijven en instellingen.

De provincie Utrecht heeft een structurele overcapaciteit aan kantoorruimte, waardoor zelfs met de economische groei van dit moment te veel kantoorruimte leeg staat. Toch bieden de gemeenten in hun bestemmingsplannen nog steeds te veel ruimte voor het bouwen van nieuwe kantoren. ‘Met een Provinciaal Inpassingsplan Kantoren stemt de provincie de nieuwbouw af op de behoefte in de hele regio’, zegt CDA-gedeputeerde Mirjam Maasdam. ‘Ook gemeenten ervaren leegstand van kantoren als een probleem, maar tegelijk houden ze op te veel locaties de mogelijkheid open om nieuwe kantoren te bouwen. Daarom moet de provincie zorgen voor afstemming op de behoefte. Reductie helpt alleen als het door meerdere gemeenten gebeurt. Dat vereist provinciale regie. Uitgangspunt is dat we in Utrecht alleen nieuwe kantoren bouwen waaraan behoefte is en waar dit niet leidt tot meer leegstand.’

De Utrechtse Staten bespreken naar verwachting op 10 december het kantorenvoorstel.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws