Utrecht: opnieuw in top meest concurrerende regio’s in Europa

1 Maart 2017 – De Utrechtse regio staat opnieuw in de absolute top van de meest concurrerende regio’s in Europa. Volgens de Europese Commissie (EC) staat Utrecht op de gedeelde tweede plaats. Daarmee hoeft Utrecht alleen Londen boven zich te dulden en scoort de regio beter dan regio’s als Parijs en Frankfurt.

Overigens doen alle onderzochte regio’s in Nederland het goed op deze index. De regio Utrecht heeft een strippenkaart op een toppositie in de index. Haar vorige keer dat de twee-jaarlijkse index werd opgemaakt, bekleedde zij de eerste plek.

De index is tot stand gekomen op basis van meer dan 70 indicatoren. Deze hebben betrekking op onderwerpen zoals innovatie, bereikbaarheid, digitale infrastructuur, onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt. De indicatoren worden over alle belangrijke economische regio’s in Europa gelegd.

‘Een prachtig resultaat voor ons allen door samenwerking voor een uitstekend woon-, werk-, leef- en investeringsklimaat in de nasleep van de economische crisis. Dit maakt de regio uniek en uiterst competitief’, aldus Commissaris van de Koning Van Beek van provincie Utrecht.

‘We zitten op goud en we weten dit samen steeds beter te verzilveren. Met deze erkenning van de Europese Commissie als steun in de rug gaan we vol energie verder. De wereld staat niet stil. Er staan grote uitdagingen voor ons zoals onze arbeidsmarkt en de verregaande digitalisering van onze samenleving. Onze gezamenlijke inzet voor gezonde verstedelijking gaat ons helpen deze uitdagingen succesvol aan te gaan’, volgens burgemeester Bolsius van gemeente Amersfoort.

Burgemeester Jan van Zanen van gemeente Utrecht: “We maken van de regio Utrecht een living lab waar je antwoorden vindt op de vraag hoe je als sterk groeiende regio gezondheid, economie en een groene leefomgeving succesvol combineert. Een wereldwijd exportproduct.”

Volgens de Europese Commissie behoort de regio Utrecht tot de Europese top op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Om dit zo te houden moet er de komende jaren geïnvesteerd worden in de vaardigheden van de Utrechtse beroepsbevolking voor een goede match op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor het aantrekkelijk maken van Utrecht voor buitenlands talent. Daarnaast is een grotere instroom naar ICT-opleidingen noodzakelijk om concurrerend te blijven.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws