Utrecht: Ontwerp voor deelgebied 5 van Merwede

31 Oktober 2017 – Eigenarencollectief Merwede heeft een schetsontwerp gemaakt voor deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone in Utrecht.

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk in Utrecht verrijst de komende jaren de stadswijk Merwede met tussen de 6000 en 10.000 woningen.

Zes private eigenaren en de gemeente vormen samen het eigenarencollectief Merwede. Op basis van de gemeentelijke Omgevingsvisie en de visie van de marktpartijen heeft een ontwerpteam het Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan opgesteld en aangeboden aan het college van B en W. In een stadsgesprek op woensdagavond 29 november gaan de eigenaren en ontwerpers met de stad in gesprek over het plan.

Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren tussen de 6000 en 10.000 woningen verrijzen. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van Utrecht wordt opgevangen. De stad groeit van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030.

Het plan zet in op een fijnmazig en autovrij stratenpatroon, op een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en op het in de gebouwplinten huisvesten van voorzieningen, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto’s in deze wijk uit het straatbeeld verdwijnen. Er komen bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en nieuwe fiets- en wandelroutes. Het plangebied is gelegen tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Kanaalweg en Beneluxlaan.

De woningen – die variëren in hoogte, omvang en architectuur – bieden plaats aan diverse woningtypen van verschillende prijsklassen. Eén van de keuzes is om Merwede te laten functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijke leven. Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.

Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken, zoals vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten,

Voor de realisatie van Merwede ligt geen kant-en-klaar blauwdrukplan op tafel. De ontwikkeling is stapsgewijs en wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Het plan dat nu voorligt, heeft de status van schetsontwerp en is een tussentijds resultaat. Het plan is mede gebaseerd op de stadsgesprekken die het eerste half jaar van 2017 zijn gevoerd. Het eigenarencollectief werkt het schetsontwerp de komende maanden samen met belanghebbenden verder uit tot een voorlopig ontwerp. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal. Het Schetsontwerp Stedenbouwkundig

Het Eigenarencollectief Merwede bestaat uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, BPD, Ramphastos, belegger Roto Smeets locatie, M7, VVE Merwede en de gemeente Utrecht

Het ontwerpteam bestaat uit Marco.Broekman, Stad2, Okra, Goudappel Coffeng, Merosch en Skonk.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws