Utrecht: akkoord marktpartijen en gemeente over deelgebied 5 in Merwedekanaalzone

2 juni 2017 – De gemeente Utrecht, de ontwikkelaars BPD en Jansen-de Jong en een paar beleggers hebben een akkoord ondertekend over de samenwerking voor de herontwikkeling van deelgebied 5 in de Merwedekanaalzone, een voormalig bedrijventerrein in Utrecht.

Particuliere eigenaren en de gemeente Utrecht (als een van de grondeigenaren) werken sinds zomer 2016 samen aan de herontwikkeling van dit gebied. Wethouder Paulus Jansen van Ruimtelijke Ordening en Wonen is enthousiast over de plannen: “Vanaf 2019 komt er vlakbij het centrum een mooi stukje stad bij. Met energieneutrale woningen, deelauto’s en veel aandacht voor groen.”

Met dit akkoord bekrachtigt het eigenarencollectief de gezamenlijke ambitie om een integraal plan te maken voor de herontwikkeling van deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone: tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het Merwedekanaal en de Koningin Wilhelminalaan. Het plan wordt ontwikkeld in gesprek met andere partijen in de stad en volgt de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Hierin is gezonde en duurzame verstedelijking het uitgangspunt. Utrecht kiest er voor om binnen bestaand stedelijk gebied voldoende nieuwbouw te realiseren en de natuurgebieden rond de stad intact te laten.

Utrecht is de snelstgroeiende stad van de vier grote steden. Tot 2030 groeit de stad van 330.000 naar 410.000 inwoners. De belangrijkste gebieden waar de komende jaren woningen gerealiseerd worden zijn de Merwedekanaalzone, het Stationsgebied, Utrecht Science Park, Rijnsweerd en Leidsche Rijn. In de Merwedekanaalzone verschijnen tot 2030 maar liefst 6.000 tot 10.000 woningen. De komende 15 jaar transformeert dit voormalig bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied vlakbij het centrum van de stad.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws