Twente: Akkoord over herontwikkeling vliegveld

Het wordt een locatie voor technologie en innovatieve bedrijvigheid en leisure.

3 april 2014 – Area Development Twente (ADT) en de familie Van Eck hebben een intentieovereenkomst getekend voor de verkoop van 50 ha bestaand vastgoed en voorzieningen die tot voor kort onderdeel uitmaakten van de voormalige vliegbasis Twenthe. De familie Van Eck gaat het gebied stap voor stap transformeren tot een locatie voor technologie en innovatieve bedrijvigheid, leisure met zakelijke en publieksevenementen. De ontwikkeling door deze private partij is niet alleen duurzaam door het hergebruik van de bestaande gebouwen, maar betekent ook nieuwe werkgelegenheid voor Twente.

De intentieovereenkomst moet ertoe leiden dat deze zomer de gronden geleverd worden aan Van Eck. Het gaat om het gebied met de voormalige taxibaan en verkeerstoren, de oude – en de nieuwe brandweerkazerne en acht F16–shelters. Ook Hangar 11, het munitiebunkerpark en de werkplaatsen op Oostkamp behoren tot de voorgenomen koop.

Jan van Eck

Jan van Eck is een private investeerder. Hij wil het bestaande vastgoed en de voorzieningen stap voor stap ontwikkelen en exploiteren, onder de vlag ‘Engineering Playground’. Het concept ‘Engineering Playground’ omvat technologische en innovatieve bedrijvigheid in combinatie met leisure activiteiten, zoals zakelijke events en publieksevenementen.

ADT heeft de afgelopen periode diverse bedrijven uit de automotive sector aangetrokken voor het gebruik van de bestaande faciliteiten. Deze activiteiten kunnen voortgezet en uitgebouwd worden. Te denken valt aan het doen van onderzoek, testen van producten en het verzorgen presentaties. Maar ook evenementen en foto- en filmopnamen passen in het concept. Het concept van Van Eck zal bij gaan dragen aan de positie van Twente als technologische, ondernemende en innovatieve regio.

De transformatie van het bestaande vastgoed past naadloos in wat de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving beoogt: een economisch sterker en duurzamer Twente. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd en gebruik gemaakt van bestaand vastgoed en bestaande voorzieningen. Het beoogde programma 'Engineering Playground' past binnen de kaders van de gemeentelijke Structuurvisies (2009), de provinciale ruimtelijke visie (2010) en het vastgestelde Ontwikkelingsplan (2012). Het feit dat de markt de ontwikkeling van dit deelgebied oppakt, betekent dat ADT zal kunnen terugtreden als exploitant en ontwikkelaar voor dit gebied.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws