Tilburg: toekomstplannen binnenstad worden realiteit

3 Maart 2016 – De gemeente Tilburg en Wereldhave hebben 28 februari afspraken gemaakt over de toekomst van het stadscentrum. Er komt onder meer een verbinding van de Emmapassage richting het Pieter Vreedeplein en Primark vestigt zich op de locatie Stadskantoor 3. Het voormalige V&D pand en het verblijfsklimaat op het Pieter Vreedeplein worden aangepast. Het openbaar gebied krijgt een opknapbeurt.

De afspraken zijn mogelijk geworden nadat de gemeente vorig jaar een kort geding heeft gewonnen over de komst van Primark naar de stad en de retailketen naar de gemeente toe heeft bevestigd de plannen voor de opening van een vestiging in de stad definitief door te zetten. ‘Daarmee vallen alle stukjes van de puzzel op hun plek’, aodus wethouder Erik de Ridder die onder andere de binnenstad in zijn portefeuille heeft.

De afspraken omvatten verder onder meer dat door de gemeente € 15 man wordt gereserveerd voor deze aanpassingen. Daarvan is € 5 mln voor een forse impuls in het groen en het wegnemen van 2.000 m2 meters uit de markt. De Tilburgse gemeenteraad neemt op een later moment een besluit over de afspraken die gemaakt zijn tussen de projectontwikkelaar en de gemeente.

Wethouder Erik de Ridder (binnenstad): ‘De verbindingen die we nu realiseren hadden eerdere colleges en raden al in het vizier. Ik ben er trots op dat dit college met een partner als Wereldhave deze visie nu in realiteit gaat omzetten. Voor onze inwoners, onze winkeliers en de inwoners van onze regio.’

De gemeente werkt al geruime tijd aan een veelomvattend plan voor de binnenstad. Een van de puzzelstukjes is de huisvesting van de gemeentelijke ambtenaren zelf die momenteel in drie kantoren zijn ondergebracht. In het plan dat nu wordt uitgerold worden zij geconcentreerd in Stadskantoor 2 dat geheel wordt gerenoveerd en uitgebreid. Stadskantoor 3 aan de overkant van de straat en eveneens aan de rand van de binnenstad wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe Primark-winkel.

De komst van Primark heeft vorig jaar tot een kort geding geleid dat door de gemeente is gewonnen. Klépierre (voorheen Corio) en Royalton spanden het kort geding aan om de ontwikkeling stil te leggen. Zij waren ook een procedure gestart bij de Europese Commissie omdat zij vinden dat de koop-optie door de gemeente ongeoorloofd is, omdat zij niet zo’n voorkeursbehandeling krijgen. Ook zij zouden in hun vastgoed best een vestiging voor Primark willen realiseren. Royalton is eigenaar van het pand van V&D. Royalton heeft ook plannen een warenhuis te realiseren door het pand van V&D gedeeltelijk samen te trekken met de onbebouwde locatie ernaast. Klépierre is eigenaar van de winkels op het Pieter Vreedeplein, maar heeft dit eigendom afgelopen juni verkocht aan Wereldhave.

De gemeente zelf heeft er echter financieel belang bij dat de Primark op de locatie van Stadskantoor 3 komt. Tegenover het inmiddels leegstaande Stadskantoor 3 staat Stadskantoor 1, dat de gemeente ook gaat verlaten. De gemeente wil Stadskantoor 1 verkopen aan Multi Veste. Multi Veste moet het gebouw gaan transformeren tot winkelruimte. Dit alles in het kader van vastgestelde gemeentelijke plannen om hier een winkelrondje te creëren dat winkelgebieden aan elkaar moet knopen. Maar Multi Veste zal Stadskantoor 1 alleen kopen als het een eindbelegger in zicht heeft voor de commerciële ruimte. Met een Primark-vestiging ertegenover is dat een gemakkelijkere opgave. Daarmee heeft de gemeente volgens de rechter een belang bij de Primark-vestiging in Stadskantoor 3 en daardoor is de ‘steun’ die de gemeente aan Van de Ven verleent, geoorloofd. De twee grote betrokken vastgoedeigenaren, Wereldhave (Pieter Vreedeplein) en Royalton (V&D) hebben inmiddels in een gezamenlijke verklaring de komst van Primark naar Tilburg verwelkomt.

Volgens de gemeente is de retailwereld in Nederland ingrijpend veranderd. In die veranderde context pakken Wereldhave en de gemeente Tilburg de kans om een geconcentreerde, kwalitatief hoogwaardige binnenstad te creëren. ‘Door krimp te accepteren, door signalen uit de stad mee te nemen en in gesprek met partijen die in Tilburg ook een evenwichtige ontwikkeling willen zien, zijn de huidige plannen mogelijk geworden’, aldus de gemeente.

 

 

 

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws