Tilburg: Brabantse havensteden breiden samenwerking uit

26 februari 2018 – De Brabantse havensteden Tilburg, Oosterhout en Waalwijk zijn belangrijke knooppunten in het logistieke netwerk van Brabant. Samen willen ze het transport over water nog meer bevorderen. Deze samenwerking zetten ze voort voor de periode 2018-2022. 

De Brabantse gemeenten zijn alle 3 goed bereikbaar over het water, met containerterminals die het transport per schip afhandelen. Ze werken samen om onder meer de logistieke aantrekkingskracht van de regio te versterken en de toegevoegde waarde die de havens samen leveren, te ondersteunen.

Dat gaat ook gebeuren in de periode tot en met 2022. Daarvoor ondertekenden de wethouders Erik de Ridder (gemeente Tilburg), Marcel Willemsen (gemeente Oosterhout) en Ronald Bakker (gemeente Waalwijk) op 23 februari de Samenwerkingsovereenkomst Havens Midden Brabant. Door samen op te trekken wordt het logistieke netwerk van de gemeenten en de regio versterkt. En daarmee ook hun positie in Nederland en Europa.

Projecten en profilering

De 3 gemeenten spraken af om elkaar te ondersteunen bij projecten die de haveninfrastructuur in de regio bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en kennisuitwisseling. Ook werken zij aan een gezamenlijke profilering, waarin het belang van de logistieke bereikbaarheid over het water centraal staat. Hierbij worden de exploitanten van de in de regio gelegen containerterminals betrokken. Verder worden MCA Brabant, Midpoint Brabant en REWIN betrokken bij Havens Midden-Brabant voor gevraagde en ongevraagde advisering bij projecten en kennisuitwisseling.

 

Ecosysteem

Oosterhout, Waalwijk en Tilburg zijn verbonden door het Wilhelminakanaal en de Bergse Maas. Ze liggen gezamenlijk nabij de zeehavens Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen. Samen vormen zij een sterk logistiek ecosysteem. De samenwerking tussen de 3 gemeenten en de container-operators (BTT, ROC en OCT) biedt veel kansen. Zoals kansen voor de ontwikkeling van een goede achterlandstrategie richting de zeehavens. Ook het gezamenlijk optrekken richting Rijkswaterstaat en de Provincie biedt mogelijkheden in het realiseren van projecten. Denk aan de nieuwe insteekhaven Waalwijk, de aanpak van de snelweg A58, het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal en de aanpak van het knooppunt Hooipolder (A27/A59).

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws