Tilburg: gemeente en provincie trekken samen op bij Spoorzone

5 Juli 2016 – De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant gaan samen de opties voor herbestemming en herinrichting van de Spoorzone verkennen en uitwerken. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 10 jaar. Deze is op 1 juli getekend is door bestuurders van beide overheden. Eind vorig jaar heeft de provincie al besloten om voor € 3,5 mln subsidies te verstrekken voor de restauratie en herbestemming van de NS Werkplaats. Bij deze samenwerking gaat het er om dit onderdeel in een breder verband te bekijken: de herontwikkeling van de totale Spoorzone.

Erfgoed

De insteek is behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Maar er wordt ook gekeken naar de ruimtelijke opgave. Hierbij zijn verbindingen mogelijk met onder meer economie, mobiliteit, cultuur en sport. Denk aan het creëren van een mediacluster in de NS-Werkplaats. Maar ook vestiging van provinciale uitvoeringsorganisaties als BKKC, Kunstbalie en Brabant C.  Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): ‘Er zijn heel veel redenen waarom de provincie hier heel graag samenwerkt met de gemeente Tilburg. Allereerst de waarde van het erfgoed in dit gebied. De ruggengraat van ons nieuwe erfgoedbeleid zijn ‘de verhalen van Brabant’. Daarmee vertellen we de geschiedenis van onze provincie en loodsen we deze in een nieuwe toekomst van herbestemming en hergebruik. Dit gebied heeft een bijzondere geschiedenis. We vinden het mooi dat we samen met de gemeente Tilburg nu weer een stukje van het verhaal van Brabant schrijven.’

Sociale innovatie

Er zijn meer redenen voor de samenwerking, licht Swinkels toe: ‘De ontwikkelingen in de Spoorzone hebben ook waarde op het gebied van ruimtelijke inrichting, economie en mobiliteit. Het gaat om een goede combinatie van high tech en high touch op Tilburgse schaal, en met de specifiek Tilburgse focus van sociale innovatie. De high touch blijkt uit het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en uit aandacht voor culturele voorzieningen en activiteiten. Al met al is dit een boeiende plek om economie en leefbaarheid een extra stimulans te geven. Ook kunnen we nieuwe stedelijkheid aan de stad én aan de provincie toevoegen.’

‘We maken in de Spoorzone een nieuw stuk stad met economische betekenis en potentie in een omgeving met grote cultuurhistorische kwaliteit. Een stevige opgave, maar door de samenwerking met de provincie vergroten we onze mogelijkheden aanzienlijk. Dat is niet alleen van groot belang voor Tilburg, maar vanwege de goede bereikbaarheid aan het spoor ook voor een veel groter deel van Brabant.’ Dit zegt wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het gebied.
Bij de plannen wordt ook een gezamenlijke financieringsstrategie uitgewerkt. Op dit moment zijn er nog geen financiële consequenties bekend van de samenwerking. Als de plannen in een verder stadium zijn, en daarvoor geld nodig is, volgen eventueel aparte voorstellen aan gemeenteraad van Tilburg en Provinciale Staten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws