Terneuzen: APF en Cordeel gaan Maintenance Park realiseren

4 Augustus 2015 – Vastgoedbelegger APF International en bouwbedrijf Cordeel Nederland gaan het Maintenance Valuepark Terneuzen ontwikkelen. Het park wordt aangelegd op ruim 103.000 m2 grond en krijgt ongeveer 60.000 m2 bebouwing. Er zijn inmiddels intentie-overeenkomsten getekend met circa 20 kandidaat-huurders.  Volgens marktinschattingen zal met de realisatie een investering van € 50 – 100 mln gemoeid zijn.
 
Valuepark Terneuzen is een initiatief van het havenbedrijf Zeeland Seaports en Dow Benelux. Zij hebben de procedure voor de ontwikkeling en realisatie van het Maintenance Valuepark nu afgerond waaruit de joint venture van APF International BV en Cordeel Nederland BV als beoogd partner naar voren is gekomen. Inmiddels is tussen betrokken partijen een overeenkomst onder voorwaarden getekend voor de uitgifte dan wel verkoop van grond voor de realisatie van verschillende bedrijfsgebouwen: kantoorgebouwen, kleine- en grootschalige bedrijfsruimte en logistiek.

Het betreft de levering van ruim 103.000 m2 grond in eigendom en erfpacht direct naast de zuidelijke in- en uitrit van de Westerscheldetunnel in Zeeland. Daarmee grenst het aan de grootste chemische site van The Dow Chemical Company buiten de Verenigde Staten die centraal ligt in het grootste chemische cluster van West-Europa, de Nederlands-Vlaamse Delta.
Investment manager en fondsbeheerder APF International uit Amsterdam en bouwconcern Cordeel met hoofdzetel in België en vestigingen in Vlissingen en Zwijndrecht bundelen daarmee hun krachten op het gebied van de ontwikkeling van het Maintenance Value Park. Er zijn inmiddels met circa 20 kandidaat-huurders intentieovereenkomsten getekend. De oplevering van de eerste bedrijfsgebouwen is voorzien in de eerste helft van 2017.

Het Maintenance Value Park is een initiatief dat voortkomt uit de samenwerking tussen bedrijven die actief zijn in de procesindustrie, de gemeente Terneuzen, het havenbedrijf Zeeland Seaports en een aantal opleidingsinstellingen. Het Maintenance Value Park bouwt aan een uniek ecosysteem met de onderhoudsfunctie en synergie in de procesindustrie als centraal thema.
De realisatie van het MVP zal een verdere stimulans zijn voor de attractiviteit van de regio als uniek chemie- en onderhoudscluster in Europa. Tegelijkertijd zullen de deelnemers in het MVP profiteren van lagere kosten voor de procesindustrie, verlenging van de levensduur van machines en installaties en een betere concurrentiepositie.

Valuepark Terneuzen werd gedurende het verkoopproces bijgestaan door JLL als commercieel adviseur en Baker & McKenzie als juridisch adviseur. APF International B.V. en Cordeel Nederland B.V werden juridisch bijgestaan door Höcker Advocaten.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws