Smallingerland: Innovatie Cluster Drachten groeit

Dit jaar komt het aantal nieuwe banen op 150.

16 april 2014 – Zes hoogwaardige en innovatieve bedrijven in en rond Drachten hebben in 2012 het initiatief genomen de regio als innovatief, technologisch en kennisintensief op de kaart te zetten. In samenwerking met de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân. De rapportage die onlangs door het college van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten wordt gestuurd laat positief nieuws zien. In 2014 komt het aantal nieuwe banen in het cluster uit op 150. En dat is nog maar het begin.

Het samenwerkingsverband is ‘in de markt gezet’ onder de naam Innovatie Cluster Drachten en vertegenwoordigt inmiddels negen bedrijven met ca. 2.700 werknemers van wie 850 fte in de productontwikkeling. Voor Noord-Nederland is een dergelijk samenwerkingsverband, met internationaal acterende bedrijven als kennisbron en kennispartner, van grote betekenis. De ontwikkeling van het Innovatiecluster zal ongeveer acht jaar gaan duren (2013-2020). Inmiddels is fase 1 (2013-2014) volop in uitvoering. Binnenkort wordt een subsidieaanvraag voor fase 2 (2015-2016) ingediend.

De negen samenwerkende, hoogwaardig technologische bedrijven zijn Neopost Technologies, BD Kiestra, Variass, Irmato, Norma-IMS, SMST, Philips CL Drachten, WhisperPower en Delta Instruments,

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws