Amsterdam: aanbesteding gestart voor woningen op N-kavel Sloterdijk

15 September 2016 – De gemeente Amsterdam zoekt ontwikkelaars en zelfbouwers die in totaal 250 woningen op de N-kavel bij station Sloterdijk willen bouwen. Daarvoor is ze een aanbestedingsprocedure gestart.

De inschrijving voor de ontwikkeling van de eerste nieuwbouwwoningen in Sloterdijk-Centrum is woensdag geopend. Wethouder Grondzaken Eric van der Burg: “Dit is op vele vlakken een bijzonder moment. Het is de eerste grond in Amsterdam die in eeuwigdurende erfpacht wordt uitgegeven. Na meer dan 100 jaar voortdurende erfpacht is de omslag naar eeuwigdurende erfpacht een uniek moment in de geschiedenis van Amsterdam. Het is daarnaast de eerste keer dat we grond uitgegeven op Sloterdijk voor wonen. Hiermee zetten we in Sloterdijk-Centrum door wat we in 2012 zijn gestart: de transformatie van een wijk met kantoren en hotels naar een dynamische, aantrekkelijke stadswijk om in te wonen, werken en te verblijven.”

N-kavel

Op de N-kavel, schuin tegenover station Sloterdijk tussen de Radarweg en de Barajasweg, is plek voor ongeveer 250 woningen voor koop en/of huur. De kavel is verdeeld over vier woonblokken met plek voor voorzieningen in de onderste laag van het gebouw. Blok 2 en 4 zijn voor zelfbouwgroepen bestemd. Blok 1 en 3 worden als één geheel aan ontwikkelaars aangeboden.
Na afronding van de selectie van de N-kavel zullen er meer kavels in het gebied rond het station op de markt komen voor nieuwbouwwoningen. In totaal is in Sloterdijk-Centrum ruimte voor ongeveer 1500 woningen. Die worden deels door nieuwbouw en deels door transformatie gerealiseerd. Van die 1500 woningen moet 30% bestaan uit sociale huurwoningen. De overige 70% zal bestaan uit middeldure huur tussen € 700 en € 1000 en koop. De verhouding koop-huur is vooraf niet vastgelegd.

Eeuwigdurende erfpacht

In juni 2016 heeft de gemeenteraad de eeuwigdurende erfpachtregeling voor nieuwbouw vastgesteld. De nieuwbouwkavels in Sloterdijk-Centrum zijn de eerste kavels in Amsterdam die op basis van eeuwigdurende erfpacht worden aangeboden.

Kwaliteit

De selectie van ontwikkelaars voor kavel N vindt plaats op basis van kwaliteit (60%), duurzaamheid (30%) en optiebieding (10%). In de selectie van zelfbouwgroepen wordt de reguliere procedure voor zelfbouw gevolgd en staan de thema’s kwaliteit en duurzaamheid ook centraal.

Groene zones

De gemeente wil fors investeren in een aantrekkelijk woon- en leefmilieu rond de woonblokken in Sloterdijk-Centrum. Ook in de rest van Sloterdijk zullen verblijfsplekken en groene zones worden aangelegd als contrast met de dichtheid van Sloterdijk-Centrum. Op 5 oktober besluit de gemeenteraad of hier extra geld voor wordt vrijgemaakt.

Planning

Zelfbouwgroepen hebben tot 24 oktober tijd om zich aan te melden voor de selectieprocedure van blok 4. In een later stadium wordt blok 2 aangeboden. Ontwikkelaars kunnen via Tenderned inschrijven tot 26 oktober 2016. De start bouw van de eerste nieuwbouwwoningen op de N-kavel wordt verwacht in 2018.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws