Schiphol: Chipshol verkoopt ‘Airport City’ gronden aan Schiphol

18 maart 2020 – Gebiedsontwikkelaar Chipshol verkoopt zijn gehele ‘Airport City’-grondpositie aan de luchthaven. De transactie betreft bijna 850.000 m² grond in een gebied ten noorden van Schiphol.

Met de verkoop is de in 2014 door Chipshol ingezette strategie van gefaseerde desinvesteringen afgerond. Eerder verkocht Chipshol alle grondposities, ter grootte van 350.000 m², ten zuiden van de luchthaven.

Jan Poot zag als eerste de enorme potentie van het gebied. Hij presenteerde bijna 30 jaar geleden al een plan voor een zakencentrum van internationale allure met een revolutionair personenvervoersysteem, Taxi2000, en noemde dat Airport City.

‘Chipshol had als beleid dat de desinvesteringsstrategie niet werd gehanteerd zolang gronden nog een agrarische bestemming hadden, tenzij er een aantrekkelijk bod zou komen. Dat bod kwam op 14 februari van Schiphol. In de verkoop is inbegrepen de door de rechtbank toegewezen schadeclaim tegen de gemeente Haarlemmermeer. De transactie is een belangrijke stap om ook een oplossing te vinden voor onze gewonnen schadeclaim inzake het bouwverbod op het Groenenbergterrein’, aldus Peter Poot, ceo van Chipshol.

Chipshol is al bijna 20 jaar verwikkeld in een juridische strijd tegen verschillende overheden, de luchthaven en de Luchtverkeersleiding Nederland, die de ontwikkeling van Chipshol-gronden verhinderden. In diverse procedures werden door de rechter schadeclaims toegewezen. Hierdoor zijn door Peter Poot met onder andere de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland schikkingen getroffen. Momenteel lopen nog twee schadeclaims, waaronder dus ook tegen Schiphol. Chipshol sluit niet uit dat voor de nog lopende claims een regeling kan worden getroffen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws