Schiphol Trade Park

Schiphol: bestemmingsplan Schiphol Trade Park vastgesteld

3 Juli 2014 – Het bestemmingsplan voor de nieuwe werklocatie aan de A4 bij Schiphol is eind juni in werking getreden. Het terrein is voor bedrijven die zich richten op (inter)nationale handel en innovatieve logistieke oplossingen. Dit betekent dat de eerste uitvoeringswerkzaamheden van de innovatieve en duurzame werklocatie nu echt kunnen beginnen. 

Schiphol Trade Park ligt direct naast Schiphol aan de A4 met een eigen op- en afrit, aan de zuidrand van de Metropoolregio Amsterdam en met de regio’s Haaglanden en Leiden binnen handbereik.
Multimodale bereikbaarheid en een duurzaam innovatief vestigingsmilieu maken deze locatie geschikt voor vernieuwende bedrijven op het vlak van hoogwaardige logistiek en (internationale) handel. Om vestiging van deze bedrijven mogelijk te maken is het bestemmingsplan ruim en flexibel opgezet.

Schiphol Trade Park is 350 hectare groot en bevat vijf deelgebieden: Logistics Zone, voor vernieuwende logistiek; Trade Boulevard, voor aan de logistiek gekoppelde handelsfuncties; de Campus; de zichtlocatie A4 Skyline en het centrale innovatiegebied ‘The Valley’. Schiphol Trade Park ontwikkelt deze locatie vraaggericht. Direct gekoppeld aan de komst van de eerste klanten wordt pas met uitvoeringsactiviteiten begonnen. 

De gesprekken met de eerste potentiële klanten zijn in volle gang. Met het in werking treden van het bestemmingsplan zijn er geen verdere juridisch-planologische belemmeringen meer voor bedrijven die zich willen vestigen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws