’s-Hertogenbosch: SDK herontwikkelt EKP-terrein Noord

6 december 2019 – Gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) gaat het EKP-terrein Noord (4,5 ha) in Den Bosch transformeren tot een woon-, werk- en leergebied.

Het plan ‘Uit de kunst, aan de Dieze’ in de de Bossche Spoorzone omvat 75.000 m² aan woningen en andere functies. Zo krijgt de kunstacademie (AKV|St.Joost) er een permanente plek en is er ruimte voor onder meer creatieve bedrijven, horeca, werkplekken en ateliers.

Op 5 december maakten de gemeente ’s-Hertogenbosch, NS Stations en PostNL de winnaar bekend van de aanbestedingsprocedure.

De voormalige EKP-hal in het hart van het gebied blijft behouden en zal een metamorfose ondergaan. In het gebouw dat de naam KuBus krijgt (Kunst & Business) is ruimte voor de kunstacademie, creatieve bedrijven, culturele evenementen en horeca. Daarnaast voorziet het plan in een gevarieerd woonprogramma met ruim 800 woningen, met de focus op één- en tweepersoonshuishoudens.

Groen en autovrij
Het gebied krijgt een groen en autovrij karakter. Auto’s parkeren in parkeergarages aan de randen van het plangebied. De openbare ruimte wordt ruim en groen van opzet met meerdere pleinen, waar ontmoeting, experiment en evenementen plaatsvinden. De Veemarktweg wordt verlegd, waardoor er op Dieze-oever ruimte ontstaat voor wonen en recreatie. Er wordt volop ingezet op duurzame (deel)mobiliteit. Zo komt er een multimodale mobiliteitshub waar elektrische deelauto’s en -fietsen 24/7 ter beschikking staan. Niet alleen bewoners, maar ook omwonenden kunnen hiervan gebruik maken.

De komende maanden staan in het teken van de verdere planuitwerking, waarbij ook de omwonenden en andere belanghebbenden betrokken worden. Het streven is om in 2022 te beginnen met de verbouwing van de EKP-hal en de bouw van de eerste woningen. Uiterlijk in 2024 worden de eerste bewoners verwelkomd.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws