’s-Hertogenbosch: Rijk koopt Paleis van Justitie

27 mei 2020 – Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Paleis van Justitie gekocht in Den Bosch aan de Leeghwaterlaan 8. Koopsom bedroeg volgens het Kadaster € 95 mln.

Het complex heeft een totale omvang van circa 42.000 m2 vloeroppervlak. De aankoop past in het beleid van het Rijk om strategische locaties in eigendom te hebben en minder te huren. Eigen gebouwen zijn gemakkelijker naar eigen inzicht te verduurzamen en er wordt bespaard op huisvestingskosten die gepaard gaan met huren.

De ontwikkeling van het complex vormde in 1998 de eerste fase van de ontwikkeling van kantoren in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch. Het complex bevindt zich op loopafstand van het NS-station ‘s-Hertogenbosch en is daarnaast goed met de auto bereikbaar. Het gebied grenst direct aan het historische centrum van ‘s-Hertogenbosch.

Het Paleis van Justitie is gekocht van Vastgoed Rietveld (Den Bosch-Leeghwaterlaan)bv, beheerd door Garbe Institutional Capital Netherlands.

Renovatie
Het Paleis van Justitie zal de komen de tijd worden gerenoveerd. De opdracht daarvoor is verstrekt aan Dura Vermeer/Croonwolter&dros. Door een herindeling van het huidige kantorendeel en nieuwe bouwkundige en installatietechnische elementen, wordt het gebouw geschikt gemaakt voor de toekomst en voor de huisvesting van meerdere Justitieorganisaties.

Om ruimte te maken voor de verbouwingen en de daarmee samenhangende interne verschuivingen, verhuisde medio 2019 al een deel van de medewerkers van het Paleis van Justitie tijdelijk naar 2 naastgelegen gebouwen, de Magistraat en de Magis. Uitsluitend het kantoorgedeelte wordt gerenoveerd: zittingen gaan tijdens de renovatie gewoon door.

De renovatie zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte efficiënter wordt ingedeeld zodat uiteindelijk meer Justitieorganisaties in het paleis hun intrek kunnen nemen. De huidige bewoners zijn de rechtbank Oost Brabant, het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, het Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket, Ressortsparket, Landelijk Parket en Functioneel Parket), Rijksrecherche en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP). Na de renovatie vestigen ook de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Immigratie en Naturalisatiedienst Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zich in het Paleis van Justitie. Medio 2023 is de renovatie afgerond.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws