Locatie De Rietvelden, 's-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch: GTO koopt Rietveldenweg 32

2 Februari 2016 – Onlangs heeft ProDelta overeenstemming bereikt met GTO Holding over de gedeeltelijke verkoop van het bedrijvencomplex aan de Rietveldenweg 32 te ’s-Hertogenbosch.

Het betreft de verkoop 33.342 m² eigen grond waarop Plant 1, 2, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn gerealiseerd met een totaaloppervlakte van circa 18.500 m² vvo.
GTO is één van de voormalige huurders op het complex en hoort bij de grootste galvanische bedrijven op het gebied van elektrolytisch verzinken binnen Europa. Ruim 40 jaar ervaring in de galvanische industrie en het structureel voeren van een beleid gericht op innovatie, hebben geleid tot een belangrijke voorsprong op zowel mechanisch als chemisch gebied.
Deze verkoop past binnen de strategie van ProDelta om primair te investeren in logistiek vastgoed. ProDelta heeft inmiddels een portefeuille van ruim 550.000 m² vvo met daarbij 100.000 m² vvo in ontwikkeling.

De Rietvelden-De Vutter (RIVU) is met 275 hectaren het grootste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch. Er zijn ongeveer 550 bedrijven gevestigd die aan circa 9000 mensen werk bieden. Hoewel De Rietvelden en De Vutter zijn gescheiden door de A59 worden ze als één bedrijventerrein gezien.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws