‘s-Hertogenbosch: A2 Logistics huurt op DC Rietvelden

19 November 2014 – Nadat ProDelta en A2 Logistics eerder dit jaar overeenstemming bereikte over de deelverhuur van DC Rietvelden aan de Koenendelseweg 19 in ’s-Hertogenbosch, hebben beide partijen onlangs een nieuwe, langjarige overeenkomst gesloten voor het gehele distributiecentrum van 5.200 m² bedrijfsruimte en 347 m² kantoorruimte. 

Het distributiecentrum voorziet hiermee in de groeiende behoefte aan ruimte van de logistiek dienstverlener die gespecialiseerd is in de groupage van goederen door heel Europa.

De Rietvelden-De Vutter (RIVU) is met 275 hectare het grootste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch. Er zijn ongeveer 550 bedrijven gevestigd die aan circa 9000 mensen werk bieden. Hoewel De Rietvelden en De Vutter zijn gescheiden door de A59 worden ze als één bedrijventerrein gezien.

Het bedrijventerrein ligt aan de autosnelweg A59 (Zevenbergen – Waalwijk – ’s-Hertogenbosch), direct aan de afslag 46. De Rietvelden ligt ten zuiden van de A59, De Vutter ten noorden daarvan (richting Engelen). Over water is het bedrijventerrein goed ontsloten door een verbinding met de Maas via de Zuid-Willemsvaart. Op de Binnenvaart Container Terminal (BCTN B.V.) vindt overslag van containers van de weg naar het water en vice versa plaats. Er zijn via de Maas dagelijkse vaarten van en naar de havens van Rotterdam en Antwerpen.

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws