Rotterdamse corporaties investeren € 427 mln in Zuid

De Rotterdamse woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron investeren tot en met 2017 € 427 mln in nieuwbouw, transformatie en renovatie van woningen op Rotterdam Zuid. Het gaat om ruim 6300 woningen in het gebied dat deel uitmaakt van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Dit hebben de corporaties en gemeente Rotterdam afgesproken. De corporaties zijn blij dat zij in zware tijden deze substantiële bijdrage aan het NPRZ kunnen leveren. Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron bouwen in de komende vijf jaar ruim 1550 nieuwe woningen. Bijna 4500 woningen worden gerenoveerd en 300 getransformeerd. Hiermee is een investering gemoeid van € 427 mln. Dit is nog exclusief de kosten voor regulier onderhoud, die in deze periode zo’n € 160 mln bedragen.

De opgave op Zuid is fors. Van alle 95.000 woningen is ruim een derde deel sterk verouderd en moet in de komende twintig jaar worden verbeterd of vervangen. Dit stelt het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), de langjarige aanpak die in 2011 is vastgesteld met het rijk als partner. Het gaat hierbij om 12.000 corporatiewoningen en 23.000 particuliere woningen.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws