Rotterdam: Waalhaven wordt ingrijpend herontwikkeld

De sloop van bestaande gebouwen is inmiddels gestart.

10 februari 2014 – ProDelta en het Havenbedrijf Rotterdam gaan bijna 4 ha van het bedrijventerrein Waalhaven Zuid ingrijpend herontwikkelen. Het Havenbedrijf sloopt, gefaseerd, de huidige loodsen aan weerszijden van de Hilgersweg. Deze verliest zijn openbare functie en wordt onderdeel van het complex Distriport Waalhaven dat ProDelta ontwikkelt.

Waalhaven

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en ruim 32.000 m² bedrijfsruimte voor de op- en overslag van koopmansgoederen opleveren. Hiermee is (exclusief grond) een investering gemoeid van circa € 14 mln. De sloop van de bestaande gebouwen voor fase 1 is inmiddels gestart. De bouw start snel hierna en de verwachte oplevering van dit logistieke complex is in januari 2015.

Het Waalhavengebied speelt al ongeveer 100 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en heeft nog altijd grote economische waarde. Door de ligging binnen de ruit van Rotterdam wordt een goede bereikbaarheid gegarandeerd. Mede hierdoor is de Waalhaven een aantrekkelijke plek voor havengerelateerde bedrijven.
In de jaren ’90 is het gebied gerevitaliseerd met als resultaat ondermeer de kantorenontwikkeling aan Waalhaven oost- en westzijde. In de jaren daarop heeft het Havenbedrijf het nieuwe vitaliseringsplan voor het bedrijventerrein Waalhaven verder opgepakt; hier is een deel van het bestaande vastgoed sterk verouderd en sluit het niet meer aan bij de huidige marktbehoefte.
Het Havenbedrijf heeft de afgelopen jaren al het nodige versnipperde en verouderde vastgoed gekocht met het doel de herontwikkeling van oude gebieden te faciliteren.

 

Bron: PropertyNL

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws