Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld

2 Juli 2019 – Het ruimtelijk Raamwerk MH4 is donderdag 27 juni vastgesteld door de gemeenteraad Rotterdam.

De eerste contouren voor het gebied zijn opgenomen in het ruimtelijk raamwerk en bieden richtlijnen voor de invulling van het gebied. Daarmee zetten de partners de volgende belangrijke stap in de herontwikkeling van dit woon- en werkdistrict. Met deze herontwikkeling wordt de traditie ‘haven eruit, stad erin’ doorbroken. Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een oud haventerrein van circa 100 hectare gelegen aan de noordkant van de Maas. Circulaire economie, energietransitie, digitalisering en wonen en werk komen bij elkaar in MH4.

Met het raamwerk weten ontwikkelaars, bedrijven en andere geïnteresseerden in het gebied welke kansen er liggen, welk kwaliteitsniveau ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Voor de gemeente en het Havenbedrijf vormt het de basis voor een nieuw bestemmingsplan en de onderbouwing voor toekomstige investeringen. De kern van het raamwerk bestaat uit een aantal onderdelen:

• Verschillende deelgebieden met elk een eigen mix aan werken, wonen en voorzieningen, zoals het Galileipark en het Keilekwartier.

• Betere aansluiting van M4H op de omgeving, onder andere door nieuwe toegangswegen van het gebied op de Vierhavensstraat en de Schiedamse weg.

• Het zoveel mogelijk scheiden van vrachtverkeer en fietsers/voetgangers op twee belangrijke routes: de Makersstraat (Keileweg + Galileistraat, vooral het zware verkeer) en de Havenallee (Marconistraat + Benjamin Franklinstraat, vooral voor fietsers en voetgangers).

• Twee prominente plekken op de twee plekken waar de Makersstraat en Havenallee elkaar kruisen.

De monumentale Citrusveiling en Ferro-gashouder markeren deze kruispunten en krijgen een zo publiek mogelijke functie.

 

‹ Terug naar het overzicht

Ook in het nieuws